Immunförsvaret hinner inte anpassa sig till snabba klimatförändringar

KATEGORIER: Vetenskap / Natur och miljö

När klimatet förändras kommer vissa djur att utsättas för sjukdomar som de inte kan hantera hävdar forskare vid Lunds universitet.

Immunförsvaret otillräckligt när klimatet förändras

2020-02-02 Det finns ett saband mellan olika fågelarters immunförsvar och klimatförhållandena där de lever.

Evolutionen har under miljontals år skräddarsytt immunförsvaret hos många fågelarter så att de kan hantera sjukdomar i den miljö och klimat där de lever.

När klimatet förändras snabbt kommer detta försvar hos fåglarna som studerades att raseras.

De immunförsvarsgener som forskarna har undersökt är gemensamma för alla ryggradsdjur. Resultaten kan generaliseras till andra arter.

 

– Evolutionen kan inte ”springa ikapp” med klimatförändringarna. Det är stor risk att många djur helt enkelt inte klarar av att hantera den större mängd sjukdomar som de kommer att utsättas för när det blir mer nederbörd och varmare, hävdar Emily O’Connor, en av biologerna bakom studien.

I norra Europa blir klimtatet exempelvis fuktigare och varmare. Då kommer många olika djurarter att utsättas för nya sjukdomar som uppstår i denna typ av klimat. Vissa djur kommer sannolikt inte att kunna anpassa sig så pass snabbt.37 olika fågelarter studerades av forskarna. Man har undersökt hur många immunförsvarsgener varje art har, som ett mått på hur bra det är på att skydda mot sjukdomar. Fåglarnas klimatområden, har också tagits med i beräkningen. Bland annat har man tagit reda på temperatur och nederbörd för de olika områdena åren 1901 - 2017.

Flest immunförvarsgener har de fåglar som lever hela sina liv i tropiska nederbördsrika områden.

Flyttfåglar som övervintrar i tropikerna har inte lika starka immunförsvar.

Forskarna publicerar resultaten i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

Källa:

Immunförsvaret otillräckligt när klimatet förändras, Lunds Universitets hemsida.Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.