Få människor befolkade Europa under stenåldern

KATEGORIER: Vetenskap / Historia och arkeologi

Tyska forskare gjorde en rad antaganden för att uppskatta antalet människor som befolkade den europeiska kontinenten under en period under stenåldern.

Megalitgraven Dolmen de Sa Coveccada i nordöstra Sardinien.

2019-02-19 Europa under stenåldern hade få invånare enligt en bedömning av forntida befolkningsstorlekar som visar att högst 1500 personer bodde i västra och centrala Europa.

Homo sapiens, människoarten som vi tillhör, anlände till Europa för 43 000 år sedan. Arkeologiska bevis av olika slag, bland annat olika stenverktyg indikerar att homo sapiens snabbt spred sig över den europeiska kontinenten. Hur många människor som bodde i Europa då detta skedde är en öppen fråga.

Forskarna Isabell Schmidt och Andreas Zimmermann från universitetet i Köln, Tyskland, uppskattade den genomsnittliga befolkningsstorleken i Europa under tidsperioden i dess förhistoria vis namn Aurignacian, som inträffade för mellan 42 000 och 33 000 år sedan.

Forskarna tittade på en stor del av den europeiska kontinenten från norra Spanien i väst till Polen i öst. De markerade cirka 400 kända ställen som man vet var bebodda av människor under tidsperioden i fråga. Det visar sig att människor endast ockuperade 13 små regioner på den tiden. Andra områden var helt obebodda.

Forskarna tittade på alla slags saker bland annat arkeologiska bevis på hur långt stenmaterial sannolikt transporterades för att göra verktyg.

Forskarna hävdar dessutom att de 13 regionerna var bebodda av cirka 35 olika jägar-samlare grupper.

För att få en känsla för antalet människor i de 35 grupperna tittade forskarna på nyare liknande jägare-samlare grupper som hittats av upptäcktsresande. Dessa grupper hade cirka 42 medlemmar.

Schmidt och Zimmermann antog att detta gällde även för människorna på stenåldern.

Om det nu fanns cirka 35 grupper av jägare-samlare, vardera innehållande 42 personer, kan det inte ha varit mer än cirka 1500 människor i denna del av Europa under Aurignacian.

Även om det är svårt att göra exakta uppskattningar av befolkningsstorleken under tidsperioden i fråga tror man ändå att man kan förlita sig på uppskattningen som denna studier kom fram till.

Tidskriftsreferens: PLoS One , DOI: 10.1371 / journal.pone.0211562


Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.