KATEGORIER: Vetenskap / Universum

Alla byggstenar i DNA och RNA har nu hittats i meteoriter

Kommer livet från rymden?

Alla byggstenar i DNA och RNA har nu hittats i meteoriter

2022-04-29 Forskare har hittar alla beståndsdelar i DNA och RNA i tre meteoriter.

Den genetiska koden för allt liv på jorden består av fem nukleotider eller kvävebaser. De kallas adenin, guanin, cytosin, tymin och uracil. De kombineras med sockerarter och fosfater för att bilda DNA och RNA.

Det är svårt att veta å andra sidan om ingredienserna för livet på jorden kom från rymden eller om de i stället uppkom här på jorden.

Fynden kan dock förstärka bevisen för att livet kunde ha uppstått i rymden.

Denna upptäckt skiljer sig från tidigare liknande forskning eftersom man hittat alla DNA/RNA-beståndsdelarna och inte bara bitar och delar, som det har varit fallet med en rad andra meteoriter man undersökt sedan 60-talet.

 

 

För att undersöka hur sannolikt det var att livet kom från rymden, undersökte man halten av dessa kvävebaser och andra föreningar i själva meteoriten och i jorden runt om. Medan vissa beståndsdelar fanns det mer av i meteoriter, andra beståndsdelar fanns det mer om i jorden. Man kan inte säga med säkerhet om livet kom med meteoriter eller inte.

Forskarna hoppas kunna gå direkt till källan, dvs. till asteroider i rymden för att reda ut ursprunget. Forskarteamet håller redan på att analysera prover från asteroiden Ryugu som transporterades till jorden i slutet av 2020 tack vare Japans Hayabusa2-uppdraget. Liknande prover förväntas återvända i september 2023 från asteroiden Bennu, med NASA:s Orisis-Rex updrag.

Källor / Läs mer:

All of the bases in DNA and RNA have now been found in meteorites, Science News

We Have Even More Evidence Life's Building Blocks Came to Earth From Space, Science Alert

These meteorites contain all of the building blocks of DNA, Livescience

Journalreferens

Y. Oba et al. Identifying the wide diversity of extraterrestrial purine and pyrimidine nucleobases in carbonaceous meteoritesNature Communications. April 26, 2022. doi: 10.1038/s41467-022-29612-x.