Att duscha kan göra dig sjuk

Vetenskap / Medicin och hälsa

Att duscha kan vara farligt för din hälsa, hävdar amerikanska forskare, som har visat att smutsiga duschmunstycken kan leverera många skadliga bakterier.

Tester visade att nästan en tredjedel av enheterna lagrar höga halter av en bakterie som orsakar lungsjukdom.

Nivåerna av Mycobacterium avium var 100 gånger högre i duschmunstycken än mängden som finns i typiska hushållsvattenförråd. Mycobacterium avium bildar en biofilm som klamrar sig fast på insidan av duschhuvudet, rapporterar National Academy of Science. Studieförfattarna säger att deras iakttagelser kan förklara varför det har varit alltfler fall av lugninfektioner under de senaste åren i och med folk tenderar att duscha och tar allt färre bad.

Duschvattnet från duschmunstycken kan distribuera bakteriefullda droppar i luften och kan lätt andas in i de djupaste delarna av lungorna, säger forskarna. Även första vattnet som sprutas mot ansiktet kan bli farligt för din hälsa, hävdar professor Norman Pace. Detta är sällan ett problem för de flesta människor, såvida man inte har ett försvagat immunförsvar, såsom äldre, gravida, och de som slåss med andra sjukdomar och är därmed mottagliga för infektion. Vanliga symptom på lunginfektion med M. Avium är trötthet, torr hosta, andfåddhet och allmän svaghet. I allmänhet mår man dåligt.

När forskarna testade 50 duschmunstycen från nio städer i sju olika stater i USA, fann de att 30% av enheterna utgjorde en potentiell risk. Enligt professor Pace är metallduschmunstycken bättre för hälsan än plastmunstycken som verkar innehålla fler bakterier.

Duschar anses sprida ännu fler sjukdomar såsom legionärsjuka och infektioner I luftvägarna med en bakterie som kallas Pseudomonas aeruginosa. Badtunnor och spapooler bär på en liknande infektionsrisk.

2015-06-14

Källa:

BBC News 2009-09-14