Kalciumkanal viktig för djup sömn

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

Datum: 2015-07-05

Källa: Marinbiologiska laboratoriet via Science Daily

En särskilt kalciumkanal spelar en avgörande roll i djup sömn har forskare upptäckt.

Denna upptäckt är ett viktigt steg mot förståelsen av både normala och onormala vakenfunktioner.

Sömn är ett tillstånd av vila och restaurering som nästan alla ryggradsdjur behöver för att överleva. Hjärnan reagerar dock olika på stimuli när den sover än i vaket tillstånd och det är oklart vilka hjärnförändringar som äger rum när man sover.

”Det är samma hjärna, samma nervceller och liknande krav på syre och så vidare. Vad är därmed skillnaden mellan dessa två stadier?” undrar Rodolfo Llinas, professor i neurovetenskap vid New York Universitetet och en utredare vid marinbiologiska laboratoriet i Woods Hole.

Forskarna Choi, Yu, Lee och Llinas hävdar att en specifik kalciumkanal spelar en avgörande roll när det gäller hälsosam sömn.

Kalciumkanaler försäkrar att alla delar av hjärnan fortsätter att prata med varandra. Under sömnen ökar kalciumkanalernas aktivitet och håller en långsam rytm, något som skiljer sig från mönster som finns under vaket tillstånd. Med grund i denna ledtråd tog forskarna bort en kalciumkanal Cav3.1 i möss och tittade på hur frånvaron av denna kanals verksamhet påverkade mössens hjärnfunktioner. Denna kalciumkanal visade sig vara en nyckelspelare i normal sömn. Mössen utan fungerande Cav3.1 tog längre tid på sig för att somna i jämförelse med andra möss och sov kortare tidsperioder.

De tog i princip kattupplurar” hävdar Llinas. ”Deras hjärnaktivitet var också onormal, och liknade mer vakenhet än sömn. Viktigast är att dessa möss aldrig nådde djupsömn. Detta innebär att vi har upptäckt att Cav3.1 är den kanal som i slutändan stöder djupsömn.”

Eftersom dessa möss saknar helt förmågan att sova djupt, uttrycker de så småningom ett syndrom som liknar psykiatriska sjukdomar hos människor. Llinas anser att nyckeln till att förstå medvetande är att studera medvetslöshet såväl som onormal hjärnaktivitet.