Cocktail av vanliga kemikalier kan ge upphov till cancer

Vetenskap / Medicin och hälsa

Datum: 2015-06-26

Källa: Brunel Universitet via Science Daily

En global forskningsgrupp som består av 174 forskare från ledande forskningscentra i 28 länder har studerat sambandet mellan blandningar av vanligt förekommande kemikalier och utvecklingen av cancer.

Studien innefattade 85 kemikalier som inte anses vara cancerframkallande och fann att 50 av dem stödjer viktiga cancerrelaterade mekanismer när man utsätts för dem i de vanligt förekommande mängderna i miljön i dag.

Det är oron angående de kombinerade och additiva effekterna av vardagliga kemikalier som ledde till att organisationen “Getting to know cancer” (Bekanta dig med cancer) som leds av Lowe Leroy från Halifax Nova Scotia, bestämde sig för att bilda samarbetslaget.

Cancerbiologen Dr. Hemad Yasaei från Brunel University London bidrog med hans kunskap om genetiska och molekylära förändringar under cancerutvecklingen.

“Denna forskning backar upp idén om att kemikalier som inte är skadliga i sig kombineras och ackumuleras i våra kroppar för att utlösa cancer och kan ligga bakom den globala cancerepidemin vi bevittnar. Vi måste snarast fokusera mer resurser för att forska om effekterna av lågdosexponering av blandningar av kemikalier i maten vi äter, luften vi andas in och i vattnet som vi dricker.” hävdar Yasaei.

Att titta på kemikalier i miljön på det här viset är nytt, hävdar Professor Andrew Ward från Institutionen för biologi vid Bath University vars bidrag handlar om cancerepigenetik och miljö.

Aktuella uppskattningar är att kemikalier kan vara ansvariga för så mycket som var femte cancer. Eftersom den mänskliga befolkningen rutinmässigt utsätts för tusentals kemikalier, måste effekterna förstås bättre för att minska förekomsten av cancer globalt.

“Vi är definitivt oroade över att vi nu börjar se tecken på ett brett spektrum av lågdoseffekter som är direkt relaterade till cancer, på grund av kemikalier som är oundvikliga i miljön.” hävdar William Goodson III en äldre forskare vid California Pacific Medical Center I San Francisco.