Nanopartiklar kan döda cancerceller

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

Cancerstamceller kan vara svåra att döda med vanliga cancerläkemedel. Eftersom de oftast överlever får cancerpatienten normalt sett ett återfall om ett par år.

Cancerstamcellerna är få till antalet, men de är väldigt motståndskraftiga mot läkemedel och deras överlevnad kommer oftast att leda till att en ny tumör växer fram eller att cancerceller sprids runt i kroppen. Nu har forskare utvecklat nanopartiklar som avser att leverera läkemedel specifikt till cancerstamcellerna och därmed övervinna cellernas försvar.

Forskarna förpackade anticancerläkemedlet doxorubicin i nanopartiklar belagda med kitosan, en naturlig polysackarid som specifikt kan döda stamcancerceller. I den sura miljön i tumören, bröts nanopartiklarna ner och de släppte läkemedlet.Nanopartiklarna förstörde stamcancercellerna i möss. Mössen visade inga uppenbara biverkningar. Redan efter två timmar ackumulerades I cancerceller och förstörde större delen av tumören inom ett dygn.

2015-06-14

Källa:

Sciencedaily 2015-06-10