Motion tidigt i livet ger belöningar i vuxen ålder

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

Datum: 2015-07-05

Källa: Kaliforniens Universitet, Riverside via Science Daily

Var tredje vuxen amerikan anses vara överviktig. Vilka konsekvenser har motion tidigt i livet på benägenheten att motionera under vuxna år?

Ett team av forskare vid Kaliforniens Universitet, Riverside, gjorde experiment på möss i labbet för att ta reda på det. Specifikt utvärderade de effekterna av tidig motion på vuxen fysisk aktivitet, kroppsmassa, livsmedelskonsumtion och cirkulerande leptinnivåer.

De fann att motion under tidiga år har positiva effekter på frivillig motion under vuxen ålder liksom kroppsvikt. Den här studien kan få betydelse i den offentliga politiska debatten om vikten av idrott i undervisningen.

”Om barn motionerar regelbundet under skolåren kan de vara mer benägna att motionera som vuxna, något som kan få långtgående positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande” säger Theodore Garland, professor i biologi, som ledde forskningsprojektet.

”Blygsamma motionsnivåer kan kanske minska kroppsmassan utan att nödvändigtvis utlösa homeostatiska kompensationssvar i födointag. Om sant, och om detta förhållande finns hos människor, då kan det visa dig vara av värde att i slutändan bestämma rekommenderade dagliga motionskriterier”

Forskarna genomförde studien på hanar, varav hälften av mössen var selektivt uppfödda för hög frivillig hjullöpning. Resten tjänstgjorde som kontroll. Hälften av hjullöparna och hälften av kontrollmössen fick tillgång till hjulet när de var cirka 24 dagar gamla för sammanlagt 21 dagar, vilket fick mössen via puberteten. Resten av mössen fick inte någon som helst hjultillgång. Sedan gav forskarna alla möss tillgång till hjulen under ungefär två veckor. De fortsatte att övervaka mössens aktivitet i buren, livsmedelskonsumtion och kroppsmassa. De fann en ökad vuxen frivillig hjullöpning hos alla möss som fick tidig träning.

”Även om den positiva effekten av tidig motion varade endast en vecka, är det viktigt att notera att en vecka i livet av en mus motsvarar cirka nio månader i ett människoliv” säger Garland. ”Våra resultat tyder på eventuella positiva effekter av motion tidig i livet på vuxen benägenhet att motionera men det krävs förstärkning och underhåll om effekten skall vara långvarig. ”

Forskarna fann också att möss som motionerade tidigt i livet också vägde mindre än mössen i kontrollgruppen.

Garland förklarade också att motion i allmänhet också stimulerar aptiten förr eller senare. Det är dock möjligt att vissa typer av motion inte stimulerar den mycket, åtminstone hos vissa individer.

”Om vi kunde förstå vilken slags motion det är, skulle vi kunna skräddarsy motionsrekommendationer på ett sätt som skulle skapa fördelar med motion utan kompensationsökningar i aptit som vanligtvis uppstår som därmed leder till bättre förutsättningar för viktminskning” sade han.