Forntidens megalit-tradition spreds av sjömän

KATEGORIER: Vetenskap / Historia och arkeologi

Det är Stonehenge strukturen som är mest känd men megalit traditionen började någon annanstans i Europa.

Megalitgraven Dolmen de Sa Coveccada i nordöstra Sardinien.

Megalitgraven Dolmen de Sa Coveccada i nordöstra Sardinien.

2019-02-13 Med hjälp av modern dateringsteknik har forskaren Bettina Schulz Paulsson, arkeolog vid Göteborgs universitet kunnat svara på frågan: Hur och var uppstod megaliter?Det finns idag ungefär 35 000 megaliter byggda av ett enda eller flera stenblock kvar över hela Europa. De flesta kommer från yngre stenåldern och kopparåldern och är koncentreras till kustnära områden.

Under det senaste århundradet har det funnits två huvudsakliga teorier angående megaliter, dvs. stora stenkonstruktioner. En teori var att man började bygga dessa strukturer någonstans och att seden sedan spred sig via sjövägar. En annan teori var att megaliter utvecklas på olika platser oberoende av varandra.

Bettina Schulz Paulsson använder statistiska metoder för att gå en bättre bild av var dessa strukturer byggdes och i vilken ordning.

Bettina Schulz Paulsson vid en megalitgrav i Los Millares.

Bettina Schulz Paulsson vid en megalitgrav i Los Millares.

C14-dateringar från mer än 2400 megalitiska, pre-megalitiska och samtida icke-megalitiska platser i hela Europa inhämtade under tio års forskningsresor har kunnat visa att de tidigaste megaliterna uppkom under en period på 200-300 år för 6000 år sedan i nordvästra Frankrike, längs Atlantkusten på Iberiska halvön och i Medelhavsområdet.

Premegalitiska konstruktioner hittades enbart i nordvästra Frankrike. Megalitgravar uppstod på den iberiska halvön, de brittiska öarna och Frankrike i början av 4000-talet före vår tideräkning och i Skandinavien under andra hälften av samma årtusende.

Traditionen spred sig från nordvästra Frankrike successivt under huvudsakligen tre olika faser via sjövägar.

Mönstret på hur megaliterna spridit sig över tid visar också att människor på stenåldern utvecklat sofistikerad sjöfart, mer avancerad än man tidigare trott.


Källa:

C14-dateringar visar megalitgravarnas ursprung och hur de spred sig över Europa, Göteborgs universitet, 2019-02-11

Bilder: Bettina Schulz Paulsson.


Tidskriftsreferens: 

Proceedings of National Academy of Sciences , DOI: 10.1073 / pnas.1813268116 

Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.