Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Natur och miljö

Regn föll över toppen av Grönland för första gången någonsin

Nederbörden var så oväntad, att inte kunde mäta den. Regnet är dock tydligt tecken på klimatkris.

Regn föll över toppen av Grönland för första gången någonsin

2021-08-2021 Amerikanska forskare såg regn falla under flera timmar den 14 augusti 2021 på Grönland men hade ingen utrustning för att mäta nederbörden eftersom den var så oväntad.

Fenomenet har aldrig skådats förut eftersom temperaturen nästan aldrig stiger över frysgraderna.

Regnet föll under första dagen av tre mycket varma dagar, 14-16 augusti, då temperaturerna på vissa ställen på Grönland var cirka 18 Celsiusgrader högre än vanligt.

Is smälte under ett jättestort område, som motsvarade nästan hela Grönland.

Forskarna tror att koldioxidutsläpp från mänsklig verksamhet leder till issmältning och stigande havsnivåer.

En rapport som kom ut i maj varnade om en vändpunkt vad gäller issmältning. Efter denna vändpunkt kommer smältning inte att kunna stoppas även om man lyckads stoppa den globala uppvärmningen.



2021 var på grund av en stor smältepisod under juli ett av åren med mycket utbredd issmältning på Grönland. De andra åren var 1995, 2012 och 2019.

Orsaken till att is smälte under juli och augusti var att varm luft pressades upp över Grönland och blockerades där. Dessa incidenter är inte ovanliga men blir varje gång allvarligare.

Om Grönlands is smälter stiger havsnivån med 6 meter. Även om detta är en långsam process kommer kuststäderna att möta katastrofala konsekvenser.

Sedan 1995 har havsnivån stigit med 20 cm och mot slutet av seklet kommer havsnivån att stiga ännu mer: kanske ända upp till 200 cm.

Man uppskattar att 1 miljon ton is smälte i minuten år 2019.

Under de senaste 16 åren förlorade Grönland och Antarktis, det andra istäckta området på jorden, tillräckligt med is för att fylla hela Michigan sjön, fann en rapport från 2020.

Sedan industrialiseringen och användningen av fossila bränslen (mitten av 1800-talet) har medeltemperaturer stigit med cirka 1 Celsiusgrad Under klimatförändringar värms den arktiska regionen dubbelt så snabbt som resten av planeten. Därför har temperaturen stigit på Arktis med 2 Celsiusgrader.

Källor

NPR, Rain Fell On The Peak Of Greenland's Ice Sheet For The First Time In Recorded History, 2021-08-20
The Guardian, Rain falls on peak of Greenland ice cap for first time on record, 2021-08-20



Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.