De sista neandertalarna kan ha dött mycket tidigare än vi trott

KATEGORIER: Vetenskap / Natur och miljö

Neandertalare på den Iberiska halvön kan dött ut för 43 000 år sedan precis som alla andra på den europeiska kontinenten och inte för 35 000 år sedan, enligt ny datering av verktyg.

De sista Neanderthalarna kan ha dött mycket tidigare än vi trott

2019-01-22 Neandertalare på den Iberiska halvön kan dött ut för 43 000 år sedan och inte för 35 000 år sedan enligt ny datering av verktyg.

Vi brukade anse att den iberiska halvön var neandertalarnas sista fäste. Det har visat sig att moderna människor på något sätt inte lyckades hitta en väg in i regionen fram till omkring 35 000 år sedan, något som innebar att den sista neandertal-befolkningen förblev orörd. Stenverktyg från en grotta i södra Spanien omintetgör den tanken.

Verktygen indikerar att vårt art faktiskt nått södra Spanien för 43 000 år sedan, vilket betyder att neandertalarna strax efter försvann från området, dvs. ungefär samtidigt som de också försvann från resten av Europa.

Neandertalare hade bott i Europa i hundratusentals år. För 43 000 år sedan anlände vårt art, homo sapiens till Europa och deras snabba ockupation av kontinenten bidrog troligtvis till försvinnandet av neandertalmänniskan.

Denna teori är inte lätt att tillämpa när det gäller den Iberiska halvön, dvs. Spanien och Gibraltar. Stenverktyg som hittades indikerar att Neandertalare levde kvar i Iberia tusentals år efter att de försvann från övriga Europa. På vissa platser, såsom Gorhamns grotta på Gibraltar, levde neandertalare så sent som för 32 000 år sedan. Forskarna hävdar att detta kunde ske eftersom de inte hade några konkurrerande homo sapiens.Francisco Jiménez-Espejo från Japans agentur för marinjordvetenskap och teknik, och hans kollegor tror att den här tanken inte längre backar upp efter att de analyserade stenverktyg som hittades vid grottan Bajondilla nära Malaga. De hävdar att de kan se ögonblicket då neandertalarverktygen ersattes av de moderna människornas verktyg.

Nya dateringar från grottan verkar visa att denna övergång skedde för 43 000 år sedan och detta innebär att homo sapiens anländer till södra Iberia vid ungefär samma tidpunkt som de nått andra europeiska regioner. Forskarna tycker att resultaten inte är så konstiga i och med det inte fanns någon klar anledning till varför homo sapiens inte skulle hitta till Iberiska halvön under hela 10 000 år.

João Zilhão vid universitetet i Barcelona insisterar däremot att de nya resultaten är felaktiga eftersom grottans lager med verktyg hade störts och blandats. Att datera verktygen är därmed omöjligt.

Francisco Jiménez-Espejo säger däremot att andra studier och forskare som på senare tid har daterat olika platser på den iberiska halvön kom fram till liknande resultat, nämligen att neandertalare kom dit för cirka 42 000 år sedan.

Tidskriftsreferens: Nature Ecology & Evolution , DOI: 10.1038 / s41559-018-0753-6

Källa:

New Scientist 

Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.