Stigande koldioxidhalter skadar intellektuella funktioner

KATEGORIER: Vetenskap / Natur och miljö

När vi andas in luft med höga CO2 -nivåer, stiger CO 2 -nivåerna i vårt blod vilket minskar mängden syre som når våra hjärnor.

Immunförsvaret otillräckligt när klimatet förändras

2020-04-25 En ny studie visar att en stigande koldioxidkoncentration i luften både utomhus och inomhus försämrar beslutsförmåga och komplext strategiskt tänkande hos människor. Om ingenting görs och allt fortsätter som vanligt kommer vi mot seklets slut att utsättas för tre gånger dagens koldioxidhalter – mer än vi någonsin har upplevt.

Koldioxidnivåerna i slutna utrymme kan vara rätt så höga, hävdar forskarna och påverkar alla – från småbarn till forskare, affärsmän, vanligt folk och beslutsfattare.

Ventilation i byggnader kan hjälpa men för många människor i olika byggnader kan snabbt skapa farliga koldioxidhalter.

När vi andas in luft med höga CO2 -nivåer, stiger CO 2 -nivåerna i vårt blod vilket minskar mängden syre som når våra hjärnor. Studier visar att detta kan öka sömnigheten och ångesten och försämra den kognitiva funktionen.Generellt sett är CO 2- koncentrationen högre inomhus än utomhus, något som beror på att koldioxidhalten inomhus ökar i och med människor som bor och arbetar i byggnader av alla slag genererar extra koldioxid när de andas ut.

Koldioxidhalterna har ökat med den industriella revolutionen och 2019 nådde de en topp på 414 ppm. År 2100 kommer de att öka till 930 ppm om inget görs. De fann att om koldioxidkoncentrationerna utomhus ökar till 630 ppm skulle inomhuskoncentrationerna öka till en skadlig nivå av 1400 ppm.

Tidigare studier har visat att en betydande kognitiv nedsättning äger rum på denna nivå. Sådant som beslutsfattande och planering påverkas i stor grad av stigande koldioxidhalter i inandningsluften. Vår grundläggande planeringsförmåga minskar med cirka 25 procent, medan vår komplexa strategiska tänkande med cirka 50 %.

Även om man kan förbättra luftkvaliteten inomhus med olika slags metoder vore det bästa om man rent allmänt såg till att det allmänna koldioxidutsläppet minskade på jorden.

Källa

Continued CO2 Emissions Will Impair Cognition, University of Colorado at Boulder. 2020-04-20

Referens

Kristopher B. Karnauskas, Shelly L. Miller, Anna C. Schapiro. Fossil fuel combustion is driving indoor CO2 toward levels harmful to human cognitionGeoHealth, 2020; DOI: 10.1029/2019GH000237Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.