Pluto i husen

Astro / Astrologiskola / Planeter

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Pluto

Pluto styr över Skorpionen och det 8:e huset. Tillsammans med Mars, styr Pluto även över tisdagen.

Pluto symboliserar de stora folkmassorna och står för plötsliga förändringar, förstörelse, regeneration och transformation. Pluto symboliserar även de områden som skapar besatthet, där vi lägger ner massor med energi.

Plutos transit är lång och kommer att påverka oss på djupt transformerande sätt.

 

 

Pluto i det första huset för personlighet

Med Pluto i det första huset för personlighet tar du gärna kontrollen över ditt eget liv och har svårt för att delegera kontrollen till någon annan. Raseriutbrott kan också bli vanligare med Pluto i detta hus, i synnerhet i början av den här transiten. Även om personlig utveckling inte kan undvikas, försöker man hålla fast vid den man är längre än nödvändigt och man försöker skydda sin egen identitet även om den är byggd på dålig grund. I vissa fall är den här transiten ganska positiv, eftersom man tar tillbaka sin egen makt över sitt liv. Vidare har man en intensiv och manipulativ personlighet.

Pluto i det andra huset för intäkter

Man är besatt av pengar, intäkter och sina värderingar, och man vill inte ge upp några av dem. Icke-desto mindre finns det en motståndskraft, som gör att förändringar oftast sker. Pluto gör att du håller fast vid det som du har. Det kan handla om pengar eller värderingar. Pengar kan bli så pass viktiga för dig att du gärna arbetar mer än vanligt för att tjäna så mycket som möjligt. Du kan också bli ganska snål. I början av transiten kan du tjäna ganska mycket men detta kan förändras sedan. Pluto transiter är ganska långa och därför kan många förändringar kan äga rum. Om pengar blir en besatthet börjar man så småningom ifrågasätta deras betydelse.

Pluto i det tredje huset för kommunikation och interaktion

Ens intensiva sätt att kommunicera på vill man inte förändra och inte heller kan man låta bli att ständigt höra av sig till andra människor. Man vill ha kontakt med hur många människor som helst och man vill prata mycket, med många. Ens sätt att tala är emotionell. En god övertalningsförmåga har du också och du pratar på ett sätt som gör att andra tycker om dig. Ord har också makt, något som du blir alltmer medveten om.

Pluto i det fjärde huset för hem och familj

Hemmet och familjen blir viktiga för en, man blir nästan besatt av den trygghet dessa saker innebär och man kan inte släppa taget. I extrema fall utvecklar man stor kärlek och besatthet även för sin nation, staden man bor i, som anses vara bättre än alla andra platser och ställen. Samtidigt skapar samma familjerelationer och gemenskaper många problem eftersom man tar åt sig andras verkliga eller föreställda ”svek”. Att behöva flytta under den här perioden kan skapa stor smärta.

Pluto i det femte huset för kreativitet, nöjen och romantik

Innerst inne längtar man efter den stora sanna kärleken men man vill ha allt eller inget. Man blir lätt besviken, orolig, svartsjuk. Man kan överdriva med ens behov av att festa, ha roligt tillsammans med andra, samt göra nya erövringar. När man blir förälskad i någon, blir man lätt besatt av personen som man tycker om och man kan känna sig mycket besviken om känslorna inte är ömsesidiga. Det är också viktigt att du får syssla med det som du verkligen tycker om att göra under den här perioden eftersom det är svårt för dig att låta bli att inte tillåta dig att göra roliga saker.

Pluto i det sjätte huset för jobb och hälsa

Arbetsnarkomani är vad Pluto i detta hus skapar. Man är besatt av jobb. Man har alltid något att göra och man kan tänka sig att jobba dag och natt. Icke-desto mindre kan hälsoeffekter dyka upp och därmed hälsomedvetenhet som leder till rätt kost, motion, m.m. Alternativa metoder för behandling av sjukdomar är däremot mera tilldragande för dig. På jobbet kan maktkamper dyka upp. Du behöver också ha kontroll över varje detalj på jobbet och vill inte att andra lägger sig i det som du gör.

Pluto i det sjunde huset för relationer

Relationer till andra människor och till en partner i synnerhet är det viktigaste som finns och man utvecklar olika sätt för att kommunicera som gör att folk dras till ens sätt att prata. Medan man har en enorm dragningskraft kan man snabbt bli överväldigad av för mycket folk som söker uppmärksamhet hos en. Hat-kärlekrelationer och matktkamp i reationer kan utvecklas. Man vill både ha kakan och äta upp den.

Pluto i det åttonde huset för investeringar, inre förändringar och närhet

Man kan bli besatt av att spara och betalar av skulder som man ständigt skapar för sig själv. Man vill också förstå människor på djupet och se vad som får de att ticka. Alla typer av hemliga verksamheter tilltalar dig. Du blir bättre på att manipulera andra människor.

 

 

Pluto i det nionde huset för högre utbildning, distansrelationer och långa resor

Dina idéer håller du fast vid och du har svårt för att ändra på dem. Du har mycket starka åsikter som är nästan fanatiska, även om de kan skilja sig från andras åsikter. Detta kompenserar du för däremot på olika sätt. Eftersom du blir intresserad av många ämnen kan du studera mycket under dessa år. Dessutom identifierar du dig lite för mycket med dina åsikter och har svårt för att skapa distans till dem.

Pluto i det tionde huset för karriär och framågng

I varje relation och i varje situation i livet söker du makt och auktoritet och du är mycket ambitiös. Dessutom är du ständigt rädd att du förlorar den här makten något som gör dig tävlingsinriktad när du inte behöver vara det.  Du blir också besatt av dina ambitioner och du försöker lyckas oavsett vad. Därmed har du svårt för att kompromissa såvida kompromissen inte gynnar din egen framgång.

Pluto i det elfte huset för socialt liv

Du vill gärna styra över grupper av människor och söker kontroll över dem. Du vill ständigt ha uppmärksamhet och du vill känna dig uppskattad av dem. Därmed kan du försöka förstöra för andra människor som med naturlig karisma kan vinna en del av dina vänner eller "fans". Å andra sidan kan den här transiten också skapa viss besatthet för en sak som du kämpar för och du kan viga din tid åt aktivism. Vissa saker kan du däremot inte släppa såsom dina drömmar som du tror måste bli verklighet även om allt talar om det motsatta.

 

 

Pluto i det tolfte huset för hemligheter

Du är bra på att se vilka människor som står på din egen sida och känner instinktivt om någon vill dig illa på något sätt. Å adra sidan kan du vara dålig på att se vilka dina ärliga och sanna vänner är. Därmed bör man se upp med alltför stor misstänksamhet.

Pluto sedan andra världskriget

Enligt astrologen Douglas Parker, styr pluto över autokrater, katastrofer, mord, massaker, korruption, kriminella, förstörelse, spionage, dolda krafter, plågor, grymheter, envåldshärskare, revolution, civila krig, den undre världen, .

Pluto gick in i Stenbocken den 25 Januari 2008 och kommer att lämna Stenbocken den 23 Mars 2023. Detta innebär att Pluto transiterar stenbocken under hela 15 år.

Stenbocken står för stora affärer, kyrkor, offentlig förvaltning, regering, statliga tjänstemän, makthavare, underrättelsetjänst.

Under hela 2008 och 2009 befann sig Pluto i exakt samma position den befann sig år 1914 då första världskriget bröt ut. Mellan 1914-1920 dog miljoner människor på grund av krig och sjukdom. Douglas Parker tror att samma scenario kan upprepas.

Pluto upptäcktes 1930 under den stora depressionen. Vid samma tid började fascismen få fotfäste i bland annat Italien, Tyskland och Japan, som bidrog till första världskriget. 60 miljoner människor dog. Douglas Parker tror att det var just Plutos stora effekt som ledde till att själva planeten upptäcktes just då. Bara 15 år senare, utvecklades atombomben med potentialen att utrota all liv på jorden. Pluto står för just utrotning och förstörelse.

Pluto i Kräftan - Första världskriget börjar

Första världskriget började den 28 juli 1914. Pluto hade befunnit sig i Kräftan i bara tre månader. 20 miljoner människor omkom. De tyska och ryska monarkerna förstördes förevigt. 100000 män kunde dödas dagligen. Familjestrukturerna (kräftan) destabiliserades och förstördes.

Pluto i Lejonet - Andra världskriget börjar

Den 1 september 1938 startade första världskriget, endast 3 månader sedan Pluto gick in i Lejonet. 60 miljoner människor omkom. Pluto lämnade Lejonet 1958. Under den här tiden skapades två supermakter: USA och Sovjetunionen (med samband till Lejonet). Oftast kunde de hota varandra. Under hela kalla kriget hotades världen utav ett möjligt kärnvapenkrig.

Pluto i Jungfrun - Automatisering av arbete

Mellan 1957 och 1971 befann Pluto sig i Jungfrun. Jungfrun styr över arbete. Handarbete ersattes under den här tiden av maskiner. Jordbruket automatiserades. P-pillret uppfanns. Kvinnor behövde inte föda (försörelse av livet, pluto).

Pluto i Vågen - Skillsmässor vanligare

1971 - 1983 befann Pluto sig i Vågen. Vågen styr över äktenskapet. Äktenskapslagar och skillmässolagar infördes världen över. Äktenskap kunde man nu fly lätt undan. Feministiska rörelser ledde till att kvinnor blev mindre beroende av männen. Mycket möjligt är det att kvinnor födda de här åren kan ha stora problem att hålla fast vid en man, spekulerar Douglas Parker.

Pluto i Skorpionen - AIDS

Pluto befann sig i skorpionen under 1984-1994. Det var tiden då AIDS-rädslan var som störst. Skorpionen har samband med sexualiteten. Sex kunde nu döda.

Pluto i Skytten - Terrorism/Krigen mot Islam

Mellan 1995 - 2007 befann sig Pluto i Skytten, som styr över religion, livsfilosofi och världsåskådning. Världsledarna kunde nu på grund av religiösa motsättningar starta krig. Här har vi att göra med religös fanatism. Vi har som bekant haft 11:e september, och har Kriget mot Afganistan och Irakkriget.

Pluto i Stenbocken, 2008, 2009 - 2023

Douglas Parker tror att de här åren kommer troligtvis att leda till stor inflation i världen, revolutioner, stora företags försök att styra över människor, länder kommer att strida mot varandra. Dessutom kommer olika sjukdomar, epidemier, naturkatastrofer och utrotning av människor att äga rum. Miljoner människor kommer att dö under den här perioden. Under den här perioden kommer även en stor krigare och ledare att födas. Ledare som Napoleon och William the Conqueror föddes under sådana tider. När Pluto har befunnit sig i Stenbocken har även nya upptäckter gjorts (Cook, Magellan) och därför kommer kanske nya upptäckter att göras igen.

Läs om andra planeter i astrologin:

Planeterna i Zodiaken

Solen Månen Merkurius
Venus Mars Jupiter
Saturnus Uranus Neptunus
Pluto Chiron  

 

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.