Uranus i de 12 husen - transit

Astro / Astrologiskola / Planeter / Uranus

Här kan du lära dig mer om astrologi, planeter och stjärntecken.

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Uranus

Uranus är planeten som styr över vattumannen och det 11-e huset.

Beroende på stjärntecken och period, kommer Uranus att befinna sig i ett av de 12 husen i zodiaken. Varje hus står för ett visst område i livet. Uranus kommer i det området att skapa ett behov av revolution och sökande efter frihet. Inte ovanligt är det med plötsliga förändringar i livet i området i fråga. Uranus inspirerar radikalt beteende och radiakala situationer, som man känner att man inte kan kontrollera.

 

 

Uranus förknippas med revolutioner, uppfiningar, inspiration, uppvaknade, frihet och avvikande beteende. Uranus är frigöraren som vill göra sig fri från begränsning och struktur. Uranus mål är evolution, utveckling, och experimentering.

Vi går ständigt genom en utveckling i livet och gamla strukturer bryts ner medan andra byggs upp. Titta var Uranus finns just nu i ditt horoskop och du får samtidigt kunskap om vad du vill förändra.

Uranus i det första huset (Väduren)

När Uranus befinner sig i Vädurens tecken och det första huset i horoskopet, kan vi vänta oss konflikter på personlig nivå med bland annat auktoriteter. Vi vill restrukturera våra relationer till andra människor och det uppstår existentiell kaos. Vi kommer att känna en stor motvilja att leva enligt andra människors förväntningar och vi vill inte bli definierade av andra.Vi vill vara sanna mot oss själva och vi accepterar endast sanningen från andra människor. Vi är trötta på att leva i ett lögn och vi säger så.

 

 

Uranus i det andra huset (Oxen)

Vi lever i ekonomiskt instabila tider, något som får oss att ifrågasätta vilken roll pengarna verkligen spelar i våra liv. Hur mycket av det sanna jaget är vi istånd att kompromissa för att hålla fast vid våra inkomster och vid vår känsla av trygghet. Vad är det som vi verkligen värderar i livet? Hur mycket är vi beredda för att ge upp för att få det vi vill ha? Det ekonomiska systemet skakas om med Uranus i det andra huset eller i oxens tecken. Oväntade utgifter kan dyka upp. Vi kan bli av med våra jobb. Det motsatta kan också ske: att vi plötsligt får ett nytt jobb, vi vinner pengar på lotto, eller vi får mycket pengar till följd av arv eller en gammal investering. Vi tvingas därmed ifrågasätta vår relation till den ekonomiska tryggheten. En stor omskakande förändring sker, till det sämre, eller till det bättre.

Uranus i det tredje huset (Tvillingarna)

Vi ser världen på ett helt annat sätt nu. Våra antaganden är borta och det är våra gamla förväntningar också. För första gången i våra liv, ser vi världen på helt personliga sätt. Vi förstår att det finns en officiell verklighet och att det finns en verkligare verklighet, som talar oss om sanningen som är dold för de flesta. Vi blir genier och förstår att det som vi har upptäckt, kan skada oss om vi inte är försiktiga. Vi vet saker som vi egentligen inte borde veta. Vi kan görs oss bort på grund av chockerande kommentarer. Freudianska felsägningar kan också vara vanliga under en sådan transit.

Uranus i det fjärde huset (Kräftan)

Våra rötter ger oss en del av vår identitet. Men den står också i kontrast med vår verkliga identitet. Under en Uranus transit via det fjärde huset, flyttar vi bort från våra rötter i sökandet efter en egen identitet och ett eget hem. Vi kan också emigrera och kanske flytta från staden där vi växte upp. Vi blir till och med främlingar inför vår egen kultur eller den gamla grupptillhörigheten. Det är framför allt vår relation till gruppen som vi har tillhört under den senaste tiden som går via en stor förändring.

 

 

Uranus i det femte huset (Lejonet)

Uranus i kärlekens, barnens och nöjets hus, det femte huset, gör att vi revolterar mot miljöer som inte låter oss ge uttryck för kärlek och kreativitet, utan som snarare inför restriktioner. Vårt inre barn vill komma ut och leka. Vi ifrågasätter alla tabuer. Vi känner att vi inte längre behöver lyda alla regler. De gamla "moraliska" reglerna är inte viktiga för oss längre. Den här transiten är ganska känslig. Vi vill chockera via vårt beteende och i processen kan vi skada oss själva och andra. Det är viktigt att kanalisera den här transiten på kreativa sätt för att undvika personliga problem.

Uranus i det sjätte huset (Jungfrun)

Uranus i det sjätte huset för jobb och vardagliga rutiner, utmanar vår känsla av plikt. Vi vill inte längre leva långtråkiga liv utan vi vill gärna förändra våra rutiner. Inom oss finns en ny källa av visdom som säger till oss att vi kan göra saker och ting på helt andra sätt. Eftersom det sjätte huset även styr över hälsan, kommer våra rutiner när det gäller motion och matvanor också att genomgå förändringar. Om vi har varit alltför strikta, kommer vi kanske att vila mera, bry oss mindre om vårt yttre, och kanske våga vara oss själva mera. Om vi inte har tagit hand om vår hälsa och ätit skräpmat, kan vi plötsligt vakna upp och säga: Nu får jag äta rätt och motinera minst tre gånger i veckan.

Uranus i det sjunde huset (Vågen)

Uranus i huset för partnerskap och äktenskap handlar om en omstrukturering av våra relationer till de personer som står oss närmast. Vi kan känna att andra inte ser oss och att de inte lyssnar på oss, och vi vill ha uppmärksamheten som vi förtjänar. Vi har kanske förändrats och vi vill att andra människor ska se oss på andra sätt. Under den här transiten vill vi ha större frihet i våra relationer. Under en sådan transit ökar normalt sett antalet separationer mellan människor som inser att relationen inte har något mer att ge. I andra fall lyckas man omstrukturera relationen så att båda parter får mer frihet.

 

 

Uranus i det åttonde huset (Skorpionen)

Det åttonde huset styr över många saker som har med närhet att göra, delade resurser, men även djup inre omvandlig och mediala förmågor. I kulturen lär vi oss ibland att vissa egenskaper är något att skämmas för. Därför kan vi leva med en känsla av att vi inte kan vara oss själva och vi har konstiga sidor som vi inte vill medge ens för oss själva. Vi vill inte se dem. När vi ser glimten av en sådan del i vårt inre, känner vi oss hotade. Men när Uranus påverkar det här huset, kommer vi att revoltera och integrera "oönskade" sidor i vår personlighet och då kommer vi att söka erkännande och acceptans.

Uranus i det nionde huset (Skytten)

Uranus i det nionde huset för avlägsna horisonter kan tvinga oss att ifrågasätta religion, filosofi, antaganden, utbildning, politik, alla tankegångar som existerar. Det kan hända genom att vi möter en annan kultur eller genom att vi lever i ett annat land. Det kan också hända till följd av stor och omvälvande förändring i människors sätt att tänka. Hur som helst, lever vi inte längre i samma mentala fängelse. Vi kan se saker från bredare perspektiv. Vår verklighet omdefinieras.

Uranus i det tionde huset (Stenbocken)

Det tionde huset handlar om karriär, status, auktoriteter, och allt som gör oss normala i ett samhälle; intrycket som andra människor har av oss. När Uranus befinner sig i det tionde huset och gör sin transit via Stenbocken, är vi intresserade av att leva enligt andra förväntingar än de som andra människor har. Kanske inser vi att vi har andra mål i livet och att vår hjärta vill att vi tar en annan väg. Därför kommer vi att göra oss av med de förväntingar som ställs på oss, eftersom vi är vilka folk tror att vi är, och vi kommer att försöka bygga upp en ny offentlig image. För många innebär den här transiten behovet av att ge sig ut i det okända. Stora förändringar i karriären kommer att äga rum.

 

 

Uranus i det elfte huset (Vatumannen)

Det elfte huset handlar om vänner, grupper, och socialt liv. Med Uranus i det elfte huset kan vi plötsligt inse att vi inte befinner oss på rätt väg i livet och att vi vill ha något helt annorlunda. Ett exempel kan vara att man hoppar av en utbildning bara för att göra en jorden runt resa, eller att man ger upp advokatyrket för att bli en shaman. Vi hör inte till de grupper som vi trodde att vi ville höra till och söker oss till nya.

Uranus i det tolfte huset (Fiskarna)

Det tolfte huset har med vårt omedvetna att göra, och om saker som sker bakom kulisserna. Med Uranus i det här huset, inser vi att vi älskar vår självimage för mycket, och att vi har hamnat i skuggan. Människor kan tycka att vi är för förälskade i de som vi tror att vi är, vår individualism. Under den här transiten försöker vi anpassa oss mer till samhällets normer, alltså det motsatta som sker i alla Uranus transiter. Vi försöker räkna ut hur vi kan bevara vår känsla av självet och samtidigt vara andra människor till lags. Vår självständighet ger vika för vårt behov av att vara alla andra lika.

 

 

Läs om andra planeter i astrologin:

Planeterna i Zodiaken

Solen Månen Merkurius
Venus Mars Jupiter
Saturnus Uranus Neptunus
Pluto Chiron  

 

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.