Sju bägare (Seven of Cups): Förvirring

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Sju bägare i tarot, seven of cups

Sju i bägare står för en tid av osäkerhet, men även en tid fylld med många visioner och många drömmar.

En del drömmar en realistiska, andra inte. En del drömmar är skrämmande, andra är storslagna.

Kortet dyker upp när man inte riktigt vet vad man skall tro om en person, situation eller om ens framtid. Därför skapar man olika bilder av verkligheten men man vet inte vad som är sant och vad som är ren fantasi.

Kortet kan också dyka upp i en mer negativ mening - att man bör se verkligheten i vitögat, och återuppta kontakten med den. Tills dess bör inga beslut fattas.

En del kan också tolka kortet som en fantasifull kreativ period.

Bägare står för känslor, kärlek, drömmar och visioner. Sjuor står för tro och hopp.

Allmän tolkning - Kortet symboliserar fantasi och känslosamhet .

Jobb - På jobbet råder osäkerhet. Du vet inte hur situationen blir för dig.Kärlek - Du drömmer ganska mycket om kärlek, du behöver kärlek i ditt liv just nu och du fantiserar ganska mycket om kärlek. Men det är också det hela. Kortet kan också stå för oförmåga att veta vad man har sin partner någonstans om man befinner sig i en relation, eller alltför stora och overkliga illusioner.

Ekonomi - Du bör bli mer realistisk beträffande din ekonomi eller din ekonomiska situation. Kortet kan också stå för oförmåga att fatta ett beslut just nu, en osäker ekonomi.

Astrologisk korrespondens: Venus i skorpionen: Tredje dekanen i skorpionen (12 – 22 november)

Bägarsviten

Bägare

Vatten

Relationer

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.