Tre bägare (Three of Cups): En grupp

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

tre bägare i tarot

Tre i Bägare står för firande och fester liksom alla typer av emotionella seger.

Tre i bägare kan också stå för en grupp av människor som känner gemenskap med varandra.

Kortet står för att få sina behov tillfredsställda, firande, lycka och framgång. En önskan går i uppfyllelse. Kortet står för utveckling av den initiala attraktionen för att nu innefatta känslouttryck som blir accepterade, det är den känslomässiga unionen med någon annan.

En ny dimension i livet - känsla av lycka och förhoppning, ibland födelse av ett barn.

Kortet dyker upp för att symbolisera fester, vänskap, grupptillhörighet, en grupp av människor som interagerar med frågeställaren och som består av minst tre personer.

Allmän betydelse - Kortet står för avslutning av något och involverar firande och överflöd. Kortet symboliserar även healing och uppmuntran eller lindring såväl som uppfyllelse och fullbordan.

Bägare står för känslor, kärlek, drömmar och visioner. Treor står för samarbete och grupper av människor.Jobb - På jobbet är atmosfären väldig bra och angenäm. Du och dina arbetskollegor jobbar tillsammans som en grupp.

Kärlek - Du kommer att möta någon på en fest - om du har en partner kan det bli fråga om bröllop.

Ekonomi - Dina ekonomiska mål är uppfyllda. Nu är tiden inne för lite firande, att släppa alla bekymmer och ha roligt tillsammans med andra.

Astrologisk korrespondens: Merkurius i kräftan: Andra dekanen i kräftan (2 – 12 juli)

Bägarsviten

Bägare

Vatten

Relationer

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.