Kinesisk COVID-19-studie: blodtyp O är mer resistenta, blodtyp A är mer mottagliga för infektion

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Forskarna konstaterar att det kan vara bra för sjukhuspersonal att ta hänsyn till patientens blodtyp för bättre behandling.

Immunförsvaret otillräckligt när klimatet förändras

2020-03-20 Medicinska forskare från Kina genomförde en preliminär studie rörande olika blodgrupper och resistens mot Coronavirus sjukdomen 2019 (COVID-19). 

Blodgruppsmönster av över 2 000 patienter infekterade med viruset i Wuhan och Shenzhen studerades och jämfördes med den hos en lokal, frisk befolkning.

Studien leddes av Wang Xinghuan, Centret för bevisbaserad och tillämpad medicin vid Zhongnan sjukhuset, Wuhan universitet och involverade forskare och läkare från Peking, Wuhan, Shanghai och Shenzhen.

Studien fann att patienter från O-blodgruppen hade en ”betydligt lägre risk” för COVID-19 och att de med blodtyp A kan vara mer utsatta och kan behöva ”särskilt stärkt personligt skydd” mot infektionen.

Man fann att blodtyp A-patienter var mer mottagliga för infektionen och tenderade att utveckla svårare symtom, medan patienter med blodtyp O verkade mer resistenta mot sjukdomen.Fler dödsfall inträffade när personen hade blodtyp A jämfört med O. Forskarna fann att mönstret fanns i olika ålders- och könsgrupper.

Blodtyper bestäms av ett "antigen" på ytan av röda blodkroppar som kan utlösa ett immunsvar. Forskarna konstaterar att det kan vara bra för sjukhuspersonal att ta hänsyn till patientens blodtyp för bättre behandling.

Tidigare studier har observerat skillnader i blodtyp i andra infektionssjukdomar, såsom Norwalk-virus, hepatit B och SARS.

Studien har ännu inte granskats och opponerats av kollegor.

Forskaren Gao från Tianjin-laboratoriet sa att blodtyp A-personer inte bör få panik i och med detta inte innebär att man blir 100 % smittad. Har man blodtyp O är man inte heller 100 % säker. Du måste fortfarande tvätta händerna och följa myndigheternas riktlinjer.

Medan författarna noterade att studien var "preliminär" och erkände att mer forskning behövdes uppmanade de regeringar och hälsocentraler att ta hänsyn till skillnader i blodtyper för medicinsk behandling av COVID-19-patienter och när de utvecklar åtgärder för att mildra spridning av viruset. 

Källa:

China COVID-19 study: blood type O are more resistant, type A are more susceptible to infection, MSN NewsPsykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.