Så kapar corona dina celler

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Allt du behöver veta om SARS-CoV-2 coronaviruset.

Så kapar corona dina celler

2020-03-22 Coronaviruset orsakar Covid-19 och sprider sig för närvarande runt om i världen.

Minst sex andra typer av coronavirus infekterar människor. Vissa ligger bakom vanlig förkylning medan två andra typer orsakar SARS och MERS.

Coronaviruset är uppkallad efter de kronliknande spikarna som sticker ut från ytan. Viruset är inneslutet i en bubbla av oljiga lipidmolekyler, som faller isär vid kontakt med tvål.

Viruset kommer in i kroppen genom näsan, munnen eller ögonen och fästs sedan vid celler i luftvägen som producerar ett protein som kallas ACE2. 

Viruset tros ha sitt ursprung i fladdermöss, där det kan ha fäst sig vid ett liknande protein.

Viruset infekterar en cell genom att dess oljiga membran smälter ihop med cellens membran. Inuti den infekterade cellen släpper viruset genetiskt material som kallas RNA.

Den infekterade cellen läser virusets RNA och börjar tillverkar proteiner som försvagar immunsystemet. Cellen gör dessutom nya viruskopior.Varje infekterad cell kan släppa miljoner kopior av viruset innan cellen slutligen bryts ned och dör. Virus kan därmed infektera granncellerna. De kan även hamna i droppar som hamnar utanför lungorna.

De flesta Covid-19-infektioner orsakar feber i och med immunsystemet kämpar mot viruset. I svåra fall kan immunsystemet överreagera och börja attackera lungcellerna. Lungorna fylls med vätska och döende celler, vilket gör det svårt att andas. Några få infektioner kan leda till akut andningsbesvärssyndrom och död.

När man hostar och nyser kommer virusfyllda droppar att hamna på andra människor och ytor i närheten. På ytor kan viruset förbli smittsamt i fler timmar eller dagar.

Har man blivit smittad skall man bära mask. Även sjukvårdsarbetare och de som tar hand om smittade bör bära masker.  

Det bästa sättet att undvika att smittas är att tvätta händerna med tvål, undvika att röra ansiktet, hålla avstånd från sjuka människor och rengöra använda ytor regelbundet.

Källa:

How Coronavirus Hijacks Your Cells, By Jonathan Corum and Carl Zimmer. 2020-03-13Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.