Hjärnområden som är inblandade i interaktionen mellan känslor och minne

Vetenskap / Medicin och hälsa / Känslor och Minne

Känslor och minne: Påverkar våra känslor hur dåligt eller bra vi minns?Hjärnområdet som är inblandat i emotionella minnen är amygdalan. Amygdala är viktig för att räkna ut händelsernas känslomässiga betydelse.

Genom sin koppling till hjärnområden som behandlar sensoriska upplevelser eller erfarenheter, verkar amygdala också vara ansvarig för känslornas påverkan på vår perception.

Amygdala kommer att varna oss att uppmärksamma betydelsefulla känsloladdade händelser, även om vi inte är uppmärksamma. Anygdala verkar i synnerhet behandla negativa erfarenheter.

Men det är inte endast amygdala som är involverad i denna komplexa interaktion. Lilla hjärnan som i första hand anses behandla motorisk koordinationsförmåga kan också vara inblandad i minnet av starka känslor, i synnerhet i konsolideringen av långvariga minnen av rädsla.

Delar av prefrontala cortex verkar också vara inblandade. En studie visade att en region i prefrontala cortex påverkades av en kombination av humöret och den kognitiva uppgiften, men inte av antingen eller en av dessa. En annan studie fann att dorsolaterala prefrontala cortex var mer aktiv när deltagarna blev överraskade av oväntade reaktioner.

Är förvåning en känsla? Kanske är förvåning något som ligger på gränsen mellan känsla och uppmärksamhet. Intressant nog, är vår förståelse av dessa två fenomen ännu otillräcklig, men håller på att förbättras.


Det känsloladdade innehållets effekt på minnet

Rent allmänt kommer vi ihåg bättre känsloladdade händelser. Tråkiga händelser glömmer vi gärna bort. Den senaste forskningen visar också att det som gör att vi minns vissa händelser bättre än andra har med de känslor som väcks att göra, dvs. inte med den betydelse som själva situationen har för oss.

Läs mer...

Humörets inverkan på minnet

Humöret – känslotillståndet vid tidpunkt för inkodning eller ihågkommande – är en annan viktig aspekt. Mycket forskning har gjorts som behandlar humörets inverkan på minnet. Det står nu klart att humöret har en inverkan på vad som uppmärksammas och på det som inkodas.

Läs mer...

Hjärnområden som är inblandade i interaktionen mellan känslor och minne

Hjärnområdet som är mest inblandad i emotionella minnen är amygdalan. Amygdalan är viktig för räkna ut händelsernas känslomässiga betydelse. Genom sin koppling till hjärnområden som behandlar sensoriska upplevelser eller erfarenheter, verkar amygdala också vara ansvarig för känslornas påverkan på vår perception. Läs mer...

Sambandet mellan känsla och uppmärksamhet

Forskning tyder på att emotionella stimuli och "uppmärksamhetsproblem funktioner" rör sig i parallella strömmar genom hjärnan innan de integreras i en viss del av hjärnans prefrontala cortex (främre cingulum). Detta är anledningen till emotionella stimuli är mer benägna än enkla distraktioner för att störa din koncentration på en uppgift som körning.
Läs mer...

Känslornas inverkan på minnet

Vi har ännu inte alla svar men det finns två olika aspekter. En av aspekterna är att stresshormoner, såsom kortisol, interagerar med amygdala. Den andra är att amygdala kan förändra aktiviteten i andra hjärnområden. En av de sätt på vilka detta sker är genom att delta i konsolideringsprocesser (framför allt i hippocampus). Läs mer...

Hur ålder och kön påverkar sambandet mellan känslor och minne

Det finns en skillnad i det sätt på vilket män respektive kvinnor bearbetar känsloladdade minnen. Kvinnor är bättre på att komma ihåg känsloladdade minnen. De verkar också glömma bort information som presenterades innan den känsloladdade informationen. Läs mer...

Senaste uppdateringen: 2013-07-24

Källa: The role of emotion in memory