Känslornas inverkan på minnet

Vetenskap / Medicin och hälsa / Känslor och Minne

Känslor och minne: Påverkar våra känslor hur dåligt eller bra vi minns?Vi har ännu inte alla svar men det finns två olika aspekter. En av aspekterna är att stresshormoner, såsom kortisol, interagerar med amygdala. Den andra är att amygdala kan förändra aktiviteten i andra hjärnområden. En av de sätt på vilka detta sker är genom att delta i konsolideringsprocesser (framför allt i hippocampus).

En studie visade också att den känslomässiga laddningen i en stimulus inte påverkar hur vi uppfattar den. Men den har en påverkan på hur vi blir vana vid det om vi ser den många gånger. Trots den här studien verkar det stå klart att under vissa förhållanden och för vissa typer av studier, de känslomässiga egenskaperna hos en stimulus påverkar hur vi uppfattar den och bearbetar den – dvs. inkodningen av själva minnet.

Ett av de sätt på vilka den kan göra det är genom deltagandet av olika hjärnområden beroende på naturen hos den upplevda känslan. I en studie fann man att positiva känslomässiga sammanhang alstrade aktivitet i högra spolformade gyrus (bland andra regioner) och negativa känslomässiga sammanhang alstrade aktivitet i högra amygdala.

Ett annat sätt genom vilket känslor påverkar minnesinkodning är genom den så kallade arbetsminnet. Det har föreslagits att, när man upplever ångest, kommer en del av bearbetningsminnet att belastas av vår medvetenhet om rädsla och oro, något som innebär att det finns mindre kapacitet tillgängligt för bearbetning. Stöd för den här teorin finns i en studie som visade att matte-ångest har problem med arbetsminnet när de ska lösa matteuppgifter.


Det känsloladdade innehållets effekt på minnet

Rent allmänt kommer vi ihåg bättre känsloladdade händelser. Tråkiga händelser glömmer vi gärna bort. Den senaste forskningen visar också att det som gör att vi minns vissa händelser bättre än andra har med de känslor som väcks att göra, dvs. inte med den betydelse som själva situationen har för oss.

Läs mer...

Humörets inverkan på minnet

Humöret – känslotillståndet vid tidpunkt för inkodning eller ihågkommande – är en annan viktig aspekt. Mycket forskning har gjorts som behandlar humörets inverkan på minnet. Det står nu klart att humöret har en inverkan på vad som uppmärksammas och på det som inkodas.

Läs mer...

Hjärnområden som är inblandade i interaktionen mellan känslor och minne

Hjärnområdet som är mest inblandad i emotionella minnen är amygdalan. Amygdalan är viktig för räkna ut händelsernas känslomässiga betydelse. Genom sin koppling till hjärnområden som behandlar sensoriska upplevelser eller erfarenheter, verkar amygdala också vara ansvarig för känslornas påverkan på vår perception. Läs mer...

Sambandet mellan känsla och uppmärksamhet

Forskning tyder på att emotionella stimuli och "uppmärksamhetsproblem funktioner" rör sig i parallella strömmar genom hjärnan innan de integreras i en viss del av hjärnans prefrontala cortex (främre cingulum). Detta är anledningen till emotionella stimuli är mer benägna än enkla distraktioner för att störa din koncentration på en uppgift som körning.
Läs mer...

Känslornas inverkan på minnet

Vi har ännu inte alla svar men det finns två olika aspekter. En av aspekterna är att stresshormoner, såsom kortisol, interagerar med amygdala. Den andra är att amygdala kan förändra aktiviteten i andra hjärnområden. En av de sätt på vilka detta sker är genom att delta i konsolideringsprocesser (framför allt i hippocampus). Läs mer...

Hur ålder och kön påverkar sambandet mellan känslor och minne

Det finns en skillnad i det sätt på vilket män respektive kvinnor bearbetar känsloladdade minnen. Kvinnor är bättre på att komma ihåg känsloladdade minnen. De verkar också glömma bort information som presenterades innan den känsloladdade informationen. Läs mer...

Senaste uppdateringen: 2013-07-24

Källa: The role of emotion in memory