Hur ålder och kön påverkar sambandet mellan känslor och minne

Vetenskap / Medicin och hälsa / Känslor och Minne

Känslor och minne: Påverkar våra känslor hur dåligt eller bra vi minns?

Det finns en skillnad i det sätt på vilket män respektive kvinnor bearbetar känsloladdade minnen. Kvinnor är bättre på att komma ihåg känsloladdade minnen. De verkar också glömma bort information som presenterades innan den känsloladdade informationen.

Detta kan innebära att kvinnor påverkas mer av känsloladdad information. Dessutom har man funnit att kvinnor och män kodar in känsloladdade erfarenheter i olika delar av hjärnan.  Hos kvinnor, verkar det som om utvärderingen av känslomässiga upplevelser och kodning av minnet är mycket mer tätt integrerade med varandra.

Det finns också en åldersskillnad. Tendensen att låta obehagliga minnen blekna snabbare än behagliga minnen blir starkare allteftersom vi åldras. Detta är kanske en spegling av äldres uppenbara förmåga att reglera sina känslor effektivare än yngre människor, genom att bibehålla positiva känslor och sänka negativa känslor.

Preliminär hjärnforskning tyder på att i äldre vuxna, aktiveras amygdalan i lika hög grad när man utsätts för positiva och negativa bilder, medan hos yngre vuxna, amygdalan aktiveras mer för negativa bilder. Det kan vara så att äldre vuxna kodar mindre information om negativa erfarenheter.

Det har också spekulerats i att åldersrelaterad kognitiv nedgång delvis kan orsakas av en ökad kortisolutlösning i samband med stress.

Sammanfattning

Den viktigaste spelaren i bearbetning av emotionella minnen verkar vara amygdalan

Övriga områden i hjärnan, i synnerhet prefrontala cortex och cerebellum, är också involverade

Även om dessa områden är viktiga för alla, finns det vissa skillnader mellan män och kvinnor vad gäller de delar av hjärnan som de använder för att koda känslor

Känslor och uppmärksamhet är relaterade fenomen

Känslor påverkar minnet i hela minnescykeln - vid inkodning, konsolidering, och hämtning

Känslor påverkar minnet på olika sätt, bland annat genom produktionen av stresshormoner, utnyttjande av arbetsminnekapacitet, och deltagandet av särskilda områden i hjärnan


Det känsloladdade innehållets effekt på minnet

Rent allmänt kommer vi ihåg bättre känsloladdade händelser. Tråkiga händelser glömmer vi gärna bort. Den senaste forskningen visar också att det som gör att vi minns vissa händelser bättre än andra har med de känslor som väcks att göra, dvs. inte med den betydelse som själva situationen har för oss.

Läs mer...

Humörets inverkan på minnet

Humöret – känslotillståndet vid tidpunkt för inkodning eller ihågkommande – är en annan viktig aspekt. Mycket forskning har gjorts som behandlar humörets inverkan på minnet. Det står nu klart att humöret har en inverkan på vad som uppmärksammas och på det som inkodas.

Läs mer...

Hjärnområden som är inblandade i interaktionen mellan känslor och minne

Hjärnområdet som är mest inblandad i emotionella minnen är amygdalan. Amygdalan är viktig för räkna ut händelsernas känslomässiga betydelse. Genom sin koppling till hjärnområden som behandlar sensoriska upplevelser eller erfarenheter, verkar amygdala också vara ansvarig för känslornas påverkan på vår perception. Läs mer...

Sambandet mellan känsla och uppmärksamhet

Forskning tyder på att emotionella stimuli och "uppmärksamhetsproblem funktioner" rör sig i parallella strömmar genom hjärnan innan de integreras i en viss del av hjärnans prefrontala cortex (främre cingulum). Detta är anledningen till emotionella stimuli är mer benägna än enkla distraktioner för att störa din koncentration på en uppgift som körning.
Läs mer...

Känslornas inverkan på minnet

Vi har ännu inte alla svar men det finns två olika aspekter. En av aspekterna är att stresshormoner, såsom kortisol, interagerar med amygdala. Den andra är att amygdala kan förändra aktiviteten i andra hjärnområden. En av de sätt på vilka detta sker är genom att delta i konsolideringsprocesser (framför allt i hippocampus). Läs mer...

Hur ålder och kön påverkar sambandet mellan känslor och minne

Det finns en skillnad i det sätt på vilket män respektive kvinnor bearbetar känsloladdade minnen. Kvinnor är bättre på att komma ihåg känsloladdade minnen. De verkar också glömma bort information som presenterades innan den känsloladdade informationen. Läs mer...

Senaste uppdateringen: 2013-07-24

Källa: The role of emotion in memory