Humörets inverkan på minnet

Vetenskap / Medicin och hälsa / Känslor och Minne / Artikel

Känslor och minne: Påverkar våra känslor hur dåligt eller bra vi minns?Humöret – känslotillståndet vid tidpunkten för inkodning (inlärning) och ihågkommande – är en annan viktig aspekt för det sätt vi minns saker på.

Mycket forskning har gjorts rörande humörets inverkan på minnet. Det står nu klart att humöret har en inverkan på vad som uppmärksammas och lärs in (eller inkodas i hjärnan), men också hur man kommer ihåg skeendena.

Detta kan återspeglas i två (liknande men subtilt olika) effekter:

Humörkongruens: vi kommer ihåg händelser som matchar vår sinnesstämning (när vi är deprimerade, minns vi negativa händelser), och

Humörberoende: detta betyder att ihågkommande av vissa saker är lättare när humöret vid ihågkommandet matchar humöret vid inkodning.

En intressant del av studien av känslor är att vi tenderar att känna det som vår kropp uttrycker. Med andra ord: kommer personer som döljer sina känslor att känna lika starkt som en person som öppet visar sina känslor? Eller: Har det sätt vi uttrycker våra känslor på en effekt på vad vi känner?

Paul Ekman (som skrev böcker om hur man tolkar ansiktsuttryck) hävdade att medan han testade olika ansiktsuttryck fann att han slutade med att framkalla de känslor som han uttryckte. Människor är i allmänhet ganska bra på att skilja ut falska ansiktsuttryck från genuina.

Det sätt på vilket man kontrollerar reaktioner på känsloladdade händelser verkar påverka minnet av händelsen. Människor som fick titta på en video av en känsloladdad händelse som instruerades att inte tillåta känslouttryck, hade sämre minne av det som sades i jämförelse med de som inte fick sådana instruktioner.

Hur som helst, kan vi inte på enkla sätt hävda att humöret påverkar minnet. Inte heller kan man säga att ångest försämrar minnet medan lycka förbättrar det.

En liten studie i vilken deltagarna utförde svåra kognitiva uppgifter efter att de tittade på en kort video som framkallade antigen trevliga, neutrala eller ångestfyllda känslotillstånd, fann att mild ångest förbättrade prestation när det gällde vissa uppgifter, men skadade prestatioenn i samband med andra. På samma sätt verkade ett gott humör också förbättra prestationen när det gällde vissa uppgifter, men försämrade andra.

En förklaring kan vara att olika känslor finns i olika hjärnregioner.

Sammanfattning:

Det är lättare att komma ihåg information om sinnestämningen matchar den du hade när du upplevde eller lärde in informationen.

Ju starkare känslor, desto större inverkan på minnet.

Känslor kan alstras eller minimeras genom att visa eller undertrycka känslouttryck.

Olika känslotillstånd kan försämra eller förbättra minnet, beroende på minnesuppgift.

 

Det känsloladdade innehållets effekt på minnet

Rent allmänt kommer vi ihåg bättre känsloladdade händelser. Tråkiga händelser glömmer vi gärna bort. Den senaste forskningen visar också att det som gör att vi minns vissa händelser bättre än andra har med de känslor som väcks att göra, dvs. inte med den betydelse som själva situationen har för oss.

Läs mer...

Humörets inverkan på minnet

Humöret – känslotillståndet vid tidpunkt för inkodning eller ihågkommande – är en annan viktig aspekt. Mycket forskning har gjorts som behandlar humörets inverkan på minnet. Det står nu klart att humöret har en inverkan på vad som uppmärksammas och på det som inkodas.

Läs mer...

Hjärnområden som är inblandade i interaktionen mellan känslor och minne

Hjärnområdet som är mest inblandad i emotionella minnen är amygdalan. Amygdalan är viktig för räkna ut händelsernas känslomässiga betydelse. Genom sin koppling till hjärnområden som behandlar sensoriska upplevelser eller erfarenheter, verkar amygdala också vara ansvarig för känslornas påverkan på vår perception. Läs mer...

Sambandet mellan känsla och uppmärksamhet

Forskning tyder på att emotionella stimuli och "uppmärksamhetsproblem funktioner" rör sig i parallella strömmar genom hjärnan innan de integreras i en viss del av hjärnans prefrontala cortex (främre cingulum). Detta är anledningen till emotionella stimuli är mer benägna än enkla distraktioner för att störa din koncentration på en uppgift som körning.
Läs mer...

Känslornas inverkan på minnet

Vi har ännu inte alla svar men det finns två olika aspekter. En av aspekterna är att stresshormoner, såsom kortisol, interagerar med amygdala. Den andra är att amygdala kan förändra aktiviteten i andra hjärnområden. En av de sätt på vilka detta sker är genom att delta i konsolideringsprocesser (framför allt i hippocampus). Läs mer...

Hur ålder och kön påverkar sambandet mellan känslor och minne

Det finns en skillnad i det sätt på vilket män respektive kvinnor bearbetar känsloladdade minnen. Kvinnor är bättre på att komma ihåg känsloladdade minnen. De verkar också glömma bort information som presenterades innan den känsloladdade informationen. Läs mer...

Senaste uppdateringen: 2013-07-24

Källa: The role of emotion in memory