Det känsloladdade innehållets inverkan på minnet

Vetenskap / Medicin och hälsa / Känslor och Minne

Känslor och minne: Påverkar våra känslor hur dåligt eller bra vi minns?Rent allmänt kommer vi bättre ihåg känsloladdade händelser. Tråkiga händelser glömmer vi gärna bort. Den senaste forskningen visar också att det som gör att vi minns vissa händelser bättre än andra har med de känslor som väcks att göra, dvs. inte med den betydelse som själva situationen har för oss.

Minnet av känsloladdade bilder sker på bekostnad av annan information som glöms bort. Därför är det svårare för dig att minnas händelser om den här informationen följs av något som väcker starka känslor. Den här effekten verkar vara starkare i kvinnor än i män.

Hjärnan hanterar minnen olika beroende på om de associeras med trevliga och otrevliga känslor. Den här generella regeln verkar dock påverkas av ålder och andra individuella faktorer. Det är mycket svårare för oss att glömma bort trevliga händelser, men de som lider av mild depression verkar glömma bort trevliga och otrevliga händelser lika snabbt. Å andra sidan är äldre personer bättre på att hantera sina känslor och kommer därför att koda in mindre negativ information.

En studie av autobiografiska minnen fann att positiva minnen innehöll fler sensoriska och sammanhangsberoende detaljer än minne som var neutrala eller negativa. Det här verkade vara sant oavsett personens förmåga att hantera negativa känslor.

Sammanfattning

Känsloladdade händelser är lättare att komma ihåg.

Det är lättare att minnas positiva händelser än otrevliga sådana.

Positiva minnen innehåller fler detaljer som rör sammanhanget (som så klart hjälper minnet).

Starka känslor kan försämra minnet.

Det är själva känslorna och inte informationens betydelse som förbättrar minnet.

 

Det känsloladdade innehållets effekt på minnet

Rent allmänt kommer vi ihåg bättre känsloladdade händelser. Tråkiga händelser glömmer vi gärna bort. Den senaste forskningen visar också att det som gör att vi minns vissa händelser bättre än andra har med de känslor som väcks att göra, dvs. inte med den betydelse som själva situationen har för oss.

Läs mer...

Humörets inverkan på minnet

Humöret – känslotillståndet vid tidpunkt för inkodning eller ihågkommande – är en annan viktig aspekt. Mycket forskning har gjorts som behandlar humörets inverkan på minnet. Det står nu klart att humöret har en inverkan på vad som uppmärksammas och på det som inkodas.

Läs mer...

Hjärnområden som är inblandade i interaktionen mellan känslor och minne

Hjärnområdet som är mest inblandad i emotionella minnen är amygdalan. Amygdalan är viktig för räkna ut händelsernas känslomässiga betydelse. Genom sin koppling till hjärnområden som behandlar sensoriska upplevelser eller erfarenheter, verkar amygdala också vara ansvarig för känslornas påverkan på vår perception. Läs mer...

Sambandet mellan känsla och uppmärksamhet

Forskning tyder på att emotionella stimuli och "uppmärksamhetsproblem funktioner" rör sig i parallella strömmar genom hjärnan innan de integreras i en viss del av hjärnans prefrontala cortex (främre cingulum). Detta är anledningen till emotionella stimuli är mer benägna än enkla distraktioner för att störa din koncentration på en uppgift som körning.
Läs mer...

Känslornas inverkan på minnet

Vi har ännu inte alla svar men det finns två olika aspekter. En av aspekterna är att stresshormoner, såsom kortisol, interagerar med amygdala. Den andra är att amygdala kan förändra aktiviteten i andra hjärnområden. En av de sätt på vilka detta sker är genom att delta i konsolideringsprocesser (framför allt i hippocampus). Läs mer...

Hur ålder och kön påverkar sambandet mellan känslor och minne

Det finns en skillnad i det sätt på vilket män respektive kvinnor bearbetar känsloladdade minnen. Kvinnor är bättre på att komma ihåg känsloladdade minnen. De verkar också glömma bort information som presenterades innan den känsloladdade informationen. Läs mer...

Senaste uppdateringen: 2013-07-24

Källa: The role of emotion in memory