Rika familjer i förhistoriska Europa hade slavar eller tjänare som bodde i samma hushåll

KATEGORIER: Vetenskap / Historia och arkeologi

Ojämlikhet i samhällsstrukturen var vanlig redan under tidig bronsålder.

Rika familjer i förhistoriska Europa hade slavar eller tjänare som bodde i samma hushåll

2019-10-12 Familjekyrkogårdar från bronsåldern i södra Tyskland innehöll gravarna för både rika familjemedlemmar och obesläktade fattiga människor, har en ny studie funnit.

Forskarna extraherade DNA från skelett av 118 personer begravda på fem kyrkogårdar i Lechdalen från 4 750 till 3 300 år sedan och analyserade statusindikerande gravföremål. De gjorde även kemiska analyser av tänder.

En analys av biologiska förhållanden mellan 104 individer möjliggjorde för första gången någonsin en rekonstruktion av sex släktträd som sträckte sig över fyra till fem generationer.

Familjerna begravdes med dyra prydnader, inklusive ansenliga huvudbonader och smycken för kvinnor och vapen som dolkar och yxor för männen. Detta indikerade att de hade hög status, men det visade sig att det var männen som ärvde, ägde och drev gårdarna.

Ungdomar och unga vuxna begravdes också med dessa utsmyckningar, vilket indikerar att rikedomen ärvdes från föräldrarna och att de hade samma status som föräldrarna.

Två andra grupper begravdes på samma bondgårdskyrkogårdar. Den ena gruppen bestod av fattiga människor som var obesläktade med kärnfamiljen medan den andra gruppen bestod av rika kvinnor från en annan region minst 350 km bort.

Under bronsåldern hade man börjat transportera råvaror runtom i Europa och under en tidigare studie fann forskarna att majoriteten av kvinnorna som bodde i Lechdalen för omkring 4000 år sedan hade kommit från utlandet.

Man vet inte om de fattiga individerna var slavar, tjänare eller pigor. Om de var fria, livegna eller betalda. Men man vet att systemet var stabilt under minst 700 år under tiden för övergången från stenåldern till bronsåldern.

Från klassiska Grekland och Rom känner man till liknande familje- och statusstrukturer. I Rom ansågs till exempel slavarna utgöra en del av familjeenheten. På samma sätt tror forskarna att dessa fattiga invididers indentitet hängde ihop med hushållet och inte med de biologiska eller genetiska rötterna eller den socioekonomiska ställningen.

"Vi blev helt förvånade över att social ojämlikhet var ett fenomen inom hushållet snarare än mellan hushållen," sade Stockhammer, från Max Planck Institutet, Tyskland.

De familjeenheter som studerades i Lechdalen i Tyskland föregick romarna med cirka 1500 år. Ojämlikhet har därmed en ännu längre historia än man tidigare trott.  

Denna forskning var ett internationellt samarbete mellan forskare från tre universitet.

Studiens fullständiga resultat hittades i tidskriften Science . 


Källor

New Scientist. Wealthy families in prehistoric Europe may have had live-in slaves.

Techdeeps. Ancient European households combined the rich and poor.

Dailymail. Rich families were buried with their 'servants' thousands of years ago in Germany in prehistoric cemeteries.

Tidskriftreferens

Science , DOI: 10.1126 / science.aax6219

Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.