Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Aktiv livsstil minskar psykisk ohälsa hos båda könen

Skillnader mellan män och kvinnor.

Fetma kan orsaka cancer bara för att större organ består av fler celler

2021-09-16: I och med människorna i samhället mår sämre och sämre har man varit intresserad av att hejda denna trend genom olika åtgärder, i första hand genom att öka den fysiska aktiviteten hos svenskar.

En studie från Lunds universitet bevisar att just mer motion och träning är rätt väg att gå, även om man inte riktigt vet vad det är som orsakar den ökande psykiska ohälsan.

I studien deltog 400 000 svenskar, hälften av dem Vasaloppsåkare, som följdes upp med hjälp av utdrag från patientregistret över registrerade ångestdiagnoser under upp till 21 års tid.

Resultaten är tydliga. Vasaloppsåkarna drabbades mycket mindre av ångestsjukdom jämfört med den övriga befolkningen. Resultatet gällde för både män och kvinnor.

Forskarna ville dock se om prestationsförmågan, hur snabbt man åkte, spelade roll.Det visade sig att kvinnor som åkte snabbast mådde dubbelt så dåligt jämför med de andra, men ändå överlag bättre än den övriga befolkningen som inte tränade.

Om man dessutom tog bort alla kvinnor i studien som deltog i vasaloppet som utvecklade ångest under de första 5 åren, försvann sambandet mellan hög prestationsförmåga och ångest hos kvinnobefolkningen.

Forskarna tror att den ökade ångesten berodde på kvinnornas personligheter och olika drag som aktiverades och hade inte så mycket att göra med själva träningen och den fysiska aktiviteten.

Journal: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.714014, Frontiers in Psychiatry, 2021-09-10

Källa: Aktiv livsstil kan minska risken att drabbas av ångest, Lunds universitet, 2021-09-10Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.