Horoskop 2023 för stenbocken

Astro / Horoskop / Horoskop 2023

Stenbocken 2023 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Stenbocken 2023

Under årets första tre månader kan du känna att samma gamla historia upprepar sig men sedan förändras plötsligt de teman som kontrollerar ditt liv. Du börjar slappna av mer och försöker roa dig lite mer och upptäcka och utveckla din kreativitet. Du kommer att stärka dig på insidan som person och du blir självsäkrare rent allmänt. Även mer kontroll över ditt eget liv försöker du få. Förändringar äger rum i både det sociala livet och i familjelivet liksom karriären eller yrkeslivet. Men störst drama kan uppstå under sommaren när Venus går retro i lejonet och i ditt åttonde hus för investeringar och intimitet.Relationer och socialt liv

Man kan nog konstatera att det sociala livet fortfarande är ganska polariserat något som även under 2023 leder till att folk befinner sig nästan i två olika lager. Ändå kan man räkna med positivitet, romantik och för det mesta mycket goda relationer. Saturnus i fiskarna kommer efter den 7 mars att börja ge dig en otrolig klarhet och förmåga till objektivt tänkande, men kan på många sätt även försvåra kommunikationen med andra. Under sommartiden bör du njuta av livet men tänk på att skenet också kan bedra.Pluto i stenbocken

Du är charmig och utgående under 2023 med, men Pluto kommer att besöka vattumannen under en kortare tidsperiod, mellan 23 mars och 11 juni. Detta är nog an avvikelse som i stort sett kanske inte betyder så mycket. Ändå kan du känna att Pluto mer och mer skiftar fokus mot ekonomiska angelägenenheter på ett mera konkret sätt. Du är också kreativ och dina insikter är strålande tack vare trigonen till Uranus. Du ser oftast saker på djupet, eller djupare än andra. Hur du ser på saken beror på eftersom inte alla har samma antaganden.

Saturnus i fiskarna

Saturnus har spenderat de sista 2,5 åren i ditt hus för intäkter. Hur har du haft det? Saturnus omstrukturerar ett område i taget och lär oss läxor.

Den 7 mars byter Saturnus hus och tecken. Saturnus börjar påverka fiskarna, och ditt hus för kommunikation och interaktion. Saturnus börjar förändra hur du kommunicerar med andra. Även om Saturnus är din styrande planet, är varje transit tuff även för dig.Det bästa med Saturnus i det tredje huset är ett mycket vetenskapligt, mycket objektivt tänkande. Även minnet förbättras. Du kan också ta olika typer av körkort. Men samtidigt är det inte så roligt att köra, antigen för att det är dyrt, eller för att man måste, och inte gör det för att man vill.

Censur är också möjlig. Du kan ha dina bästa intentioner men du har svårt för att uttrycka det som du vill ha sagt mest för att folk inte vill lyssna eller för att sanningen är obekväm.

Grannarna påverkas av Saturnus. Din relation till grannar kan försämras i mycket hög grad. Du kan också få färre grannar eftersom flyttar ut eller går bort.

Det tredje huset har också att göra med våra sinnen. Därmed kommer du att ibland tänka negativare tankar. Neptunus i fiskarna hjälper nog dig att se det positiva men det kan också finnas en tendens att medicinera bort obehaget.

Bästa sättet att hantera Saturnus i fiskarna blir nog att försöka fatta medvetna beslut och val. Du kan exempelvis välja att inte falla i det mörka hålet utan välja att gå runt den i stället, och på så sätt hanterar du bättre verkligheten.Solförmörkelser i väduren och vågen

Solförmörkelsen som äger rum i väduren den 20 april kan egentligen inte tolkas utan att man tar hänsyn till solförmörkelsen som äger rum i det motsatta tecknet, i vågen, där en solförmörkelse, äger rum den 14 oktober.

Solförmörkelsen i väduren påverkar hemmet och familjen, medan solförmörkelsen i vågen påverkar huset för karriär och framgång, auktoriteter, föräldrar. Förändringar inom familjen kan uppstå som påverkar föräldraskap och äktenskap. Äldre i familjen kan bli sjuka eller skapa problem för resten av familjen. Det är alltid någon slags kris som uppstår i samband med förmörkelserna. Men du kan också flytta till en bättre och större bostad för att du nu tjänar mer. Om familjen växer, på grund av konjunkturen till Jupiter i väduren, måste du jobba mer.

I psykologisk mening kan du också utvecklas eftersom du kan få större kontroll över dina känslor.

Hur som helst kan det börja hända saker på hemmaplan. De är nog också rätt så positiva.

Din sociala image som faller under vågens energi i ditt fall kommer också att utmanas och förändras.

Nästa år igen, dvs. under 2024, fortsätter förmörkelserna att äga rum i väduren och vågen. Den är en fråga om en process som äger rum som inte tar slut när detta år är slut.Jupiter i oxen

Jupiter kommer att lämna väduren den 16 maj och börja en transit i oxens tecken. Jupiter blir därmed en annan planet som kan hjälpa dig att känna dig optimistisk och glad under större delen av året. Du vill nog också ha ett roligare liv och kanske börjar du hålla på med olika slags intressen, eller går ut mer, reser, dejtar, spelar olika slags spel. Du kan vara ganska underhållande med.

Merkurius retrograd i jordtecken

Merkurius retrograd kommer att påverka jordtecken, och i samband med nymånarna i ditt eget tecken exempelvis kan det bli svårt att sätta en helt ny kurs i livet. Du hittar i stället tillbaka till det välbekanta. Detta är bra, eftersom vi också behöver stabilitet och långsiktighet.

Ändå påverkas inte relationerna direkt som styrs av vatten – fiskarna, kräftan och skorpionen.Månförmörkelser i oxen och skorpionen

På tal om skorpionen, kommer två sista månförmörkelser att äga rum på axeln oxen-skorpionen.

Månförmörkelsen i skorpionen den 5 maj har en stabiliserande effekt på det sociala livet, men stor anpassningsförmåga och kompromisser är möjliga. Vissa stenbockar sätter dock klara gränser.

Man kan nog dra slutsatsen att det sociala livet är rätt så polariserat så du försöker dessutom bevara den identitet du har. Månförmörkelsen i oxen den 28 oktober opponerar därmed Merkurius och Mars. Antigen uppstår det många debatter som inte leder någonstans eftersom alla har deras åsikter som inte ändras, eller så vill man inte längre ens höra andras uppfattningar och gör allt man kan för att avskärma sig från dem.

Venus retrograd i lejonet

Venus i lejonet under tidsperioden 5 juni och 5 oktober är en tidsperiod som är trevlig men man bör ändå vara på sin vakt eftersom risken för att man öppnar upp för fel person är lite större.Jobb och ekonomi

Från och med mars månad kan du räkna med lugnare energier och i många fall färre problem på jobbet. Även den ekonomiska oron börjar minska i och med Saturnus byter tecken. Men du som jobbar med reklam och kommunikation kan ändå känna av Saturnus energi som begränsande och ständigt dyker det upp nya krav och regler. Saturnus kommer att omstrukturera. Din karriär och din livsinriktning kan förändras något, men det är frågan om en process som sker över tid och som inkluderar nästa år med. Var försiktig med dina pengar under sommaren då Venus är retro.

Saturnus i vattumannen/Mars i tvillingarna

Jobbsituationen ser nog inte dåligt ut för stenbockarna i synnerhet under årets första tre månader med Saturnus kvar i vattumannen och Mars i tvillingarna. Du får så mycket gjort och du gör dessutom ett bra jobb. Den 7 mars lämnar Saturnus huset för pengar och detta är bra eftersom din ekonomi inte längre begränsas så mycket och du har nog lärt dig din läxa med och kan uppskatta det du har. Energinivåerna kommer förmodligen att sjunka efter den 25 mars när planeten Mars också går vidare efter runt 7 månader i ditt hus för jobb och hälsa. Från och med nu kommer energiska Mars att spendera som vanligt cirka 1,5 – 2 månader i varje tecken i sin resa i zodiaken.Pluto i vattumannen

Pluto besöker vattumannen efter 15 år i stenbocken mellan den 23 mars – 11 juni. På grund av Plutos årliga retrogradering kommer planeten två gånger att backa in i stenbocken, men kommer att stabilisera sig i vattumannen under hösten 2024 där Pluto spenderar 20 år.

Pluto i vattumannen kan få dig att fokusera ganska mycket på pengar och i själva verket kommer för de flesta av er ekonomi att förbättras. Problemet är dock att pengar ibland också skapar risker, till exempel att man också gör förluster eller blir utnyttjad av andra, eller att du söker tillfredsställelse i pengar och/eller mat eller vackra ting. Men det är lång process. Ändå kan denna influens smyga sig in i ditt liv redan nu under 2023.Solförmörkelser i väduren och vågen

Solförmörkelserna i väduren och vågen kan påverka din karriär och livsinriktning under 2023. Det finns ett behov av att få kontroll över inriktningen som du har i ditt liv.

Många stenbockar kan också börja alltmer jobba hemifrån. Men du slåss för att nå dina mål och måste stå upp dig själv.

Förändringarna äger rum lite över tid, lite stegvis, men det dina energinivåer är ändå lite lugnare efter mars månad när Mars lämnar tvillingarna och Saturnus lämnar vattumannen. Ändå kan din situation förbättras och du kan slappna av lite mer eftersom många hinder och mycket stress börja försvinna.

Din chef kan också bytas och mycket förändras, så det familjära och välbekanta, alla invanda rutiner förstörs.Venus retrograd i lejonet

Under sommaren 2023 är Venus retrograd i lejonet 23 juli - 15 september. Du kan känna att du kan prata med folk och att de också lyssnar. Men skenet kan bedra, och det finns nog en risk för besvikelse liksom för förluster. Hur som helst kan i de flesta fall många människor också förlora deras egna spel och bli avslöjade, men drama och skada kan också uppstå som man sedan kanske inte kan korrigera. Detta kan ske på jobbet med och i affärsvärlden. Man kan också göra dyka investeringar, ganska storslagna, som visar sig vara förlorade pengar. Antigen bör du göra små billiga investeringar och ta så små risker som möjligt juni – till september, eller vänta på ett annat tillfälle.

Gott nytt år!

Läs årshoroskopet 2023 för ett annat tecken

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna