Horoskop 2023 för väduren

Astro / Horoskop / Horoskop 2023

Väduren 2023 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Väduren 2023

2023 börjar långsamt med eftersom mars månad förändras allting. Det sociala livet och den sociala miljön kommer att förändras. När det gäller ekonomin kan motstånd mot riktigt förändring och nya utvecklingar vara frustrerande, men Jupiter i oxen efter den 16 maj kommer att ha en mycket gynnsam påverkan på din ekonomi. Under sommaren när Venus går retrograd är både ditt hjärta och din ekonomi i fara, även om du egentligen känner att du lever ditt bästa liv någonsin. Försök vara ödmjuk och hålla en lägre profil.Socialt liv, relationer

Även om de stora förändringarna i det sociala livet börjar inträffa under mars månad då Mars äntligen lämnar huset för kommunikation och interaktion, Pluto besöker vattumannen medan Saturnus lämnar vattumannen, kan du räkna med ett att det sociala livet under året boostas av förmörkelserna i väduren och vågen, som äger rum under våren och hösten.

Bästa tiden för att träffa en ny partner är nog tiden runt solförmörkelsen i väduren den 20 april, för då kan man prata om nya början. Sommaren (juni till september) är en romantisk och rent allmänt trevlig tid och man verkligen spelar sina kort rätt, tack vare en lång Venus-vistelse i huset för romantik.

Men det finns risker och fällor. Venus-retrograd diskuteras nedan. Under hösten, oktober och november, då solen befinner sig relationernas hus, i samband med månförmörkelsen i vågen samt Venus transiten i vågen, kan du också räkna med en tid för harmoniska relationer, romantik och nya beundrare. Om du har ascendenten i ett annat tecken bör du också läsa horoskopet för tecknet i fråga.Mars i tvillingarna

Planeten Mars befinner sig i huset för kommunikation och interaktion under månadens första tre månader, fram till den 25 mars. Planeten går direkt igen någon gång under januari för att sedan fortsätta att hjälpa dig att kommunicera med andra på ett mycket modigt sätt. Du kan konfrontera och provocera andra eller helt enkelt stå för någonting som du tycker är viktigt för dig. Du försvarar också dina ståndpunkter.

Sextilen till Jupiter i väduren kan dock peka på en möjlighet att lära sig saker och vidga sina vyer, som finns inom räckhåll under årets första tre månader, om det finns intresse och vilja. Du kan nämligen under Mars-influensen tro att endast du har rätt.Pluto i stenbocken/vattumannen/stenbocken

Om Pluto i stenbocken handlar om att ha en maktposition och om sökandet efter yttre maktformer, något som under 2024 fortfarande är aktuellt, fast med en minskad influens, kommer Pluto i vattumannen mellan den 23 mars-11 juni att handa om den makt som kommer genom samarbete med andra och genom olika grupptillhörigheter.

Under 2023 påverkar Pluto ditt hus för grupper och vänner mellan den 23 mars och 11 juni. Planeten kommer att byta mellan stenbocken och vattumannen under cirka ett år. Man kan räkna med en växelverkan mellan olika energier. Pluto stabiliserar sig i vattumannen november 2024 där planeten vistas under cirka 20 år.

Detta innebär att man genom grupperna man tillhör söker frihet och självständighet. Förutom detta kan man påverka andra på ett helt annat sätt. Detta sker inte längre genom direkt kontroll utan snarare genom att verkligen se andra och förstå deras behov och motiv.Saturnus i vattumannen/fiskarna

Mars månad är en viktig månad inte bara för att Pluto går in i vattumannen utan också för att Saturnus lämnar samma tecken för att gå in i fiskarna.

Detta sker den 7 mars 2023. Det positiva med detta är att man inte längre känner sig så ensam, något som i viss grad påverkar alla människor i världen.

Den sociala omstruktureringen har nog tagit slut men medan Pluto förser dig med social makt, kommer Saturnus i fiskarna under cirka två och ett halvt år, att påverka dig på ett mera subtilt men genomgripande sätt. Alla dina antaganden om livet, om världen, sådant som du normalt sätt inte reflekterar över, förändras. Därmed kommer du att förändras som person och i hela din personlighet. Din moraliska grund kan också gå genom förändringar. Människor som går genom Saturnus-transiter i deras 12:e hus läser självhjälpsböcker och mediterar dagligen, såvida de inte går i terapi så klart.Venus retrograd i lejonet

Kärlekens, skönhetens, harmonins planet, Venus, kommer att vistas under en längre tid i lejonet under 2023, mellan den 5 juni och den 8 oktober 2023. Mellan den 23 juli och 15 september 2023, är Venus retrograd. Lejonet är huset för romantik, barn, kreativitet och nöjen.

Venus i lejonet är normalt sett en positiv influens för alla, eftersom man ser bra ut och man får allas uppmärksamhet. Man är rolig, trevlig, charmig, sofistikerad. Man ser bra ut. Även en stor attraktion är möjlig. Men det finns en risk att man bedrar sig själv. Man kan gå för långt för att vinna någon annans hjärta. Den som gillar dig kan ljuga och manipulera dig.

Venus styr även över pengar. En snygging är mera intresserad av din plånbok än av dig som person. Spel skall man helst också undvika eftersom man kan förlora pengar.

Ett annat problem som kan uppstå är svartsjuka från andra som leder till triangeldrama och problem med bästisarna. Det är bra om man lyckas njuta av livet och hålla sina planer, intressen, kärleksliv, ekonomiska situation, hemliga.

Om lärare eller andra människor säger negativa saker om dina eventuella barn, skall du helst inte tro på allting som de säger. Det bästa är att försöka bilda sig en egen uppfattning. Stora ekonomiska och relationsbeslut bör inte fattas när Venus är retro.Förmörkelserna som påverkar relationer

Relationer är ett område som kan gå genom kriser och förändringar under 2023 – 24 i och med två av årets förmörkelser direkt påverkar dina relationer.

Solförmörkelsen i väduren den 20 april, kan medföra att du träffar nya människor eller att du tar en ny väg i ditt liv, men denna förmörkelse har samband med solförmörkelsen i det motsatta tecknet i vågen den 14 oktober, som direkt påverkar relationer.

Detta kan indikera att människor både kommer in i och lämnar ditt liv. Och det är inte helt omöjligt att man separerar eller skiljer sig eller att man hittar en ny.
Relationer kan vara ett frustrerande område, men å andra sidan, får det sociala livet ett uppsving. Du träffar många människor och medan vissa kan stanna kvar i ditt liv, kan andra snabbt försvinna.

Det som dock också kan förutses är att de flesta av er kommer att försöka lösa eventuella äktenskapsproblem, i synnerhet i samband med vårens förmörkelse. Ni tänker på barnen eller annat som håller er samman, exempelvis banklån. I samband med höstens förmörkelse är det svårare att rättfärdiga relationen, och därför ökar risken för separationer och skilsmässor om man lever i olyckliga förhållanden. I vissa fall är det andra relationer som är föränderliga medan det fasta förhållandet som man har förblir stabilt eller till och med stärks.Ekonomi och yrkesliv

Den ekonomiska situationen förblir föränderlig även under 2023 eftersom två månförmörkelser påverkar ekonomin, men Jupiter i oxen bör frammana pengarnas energi i ditt liv efter den 16 maj. Jupiter kommer att hjälpa dig att se och hitta nya möjligheter men pengar kan dyka upp från många håll. Icke desto mindre bör du också vara försiktig med dina pengar i synnerhet när

Venus går retrograd i lejonet under sommaren. Merkurius retrograd i hus som har med jobb och ekonomi att göra kan göra helt nya spontana utvecklingar i yrkeslivet nästintill omöjliga.

Bästa tiden för att tjäna pengar och utvecklas i ekonomisk mening är nog september, kanske även oktober 2022.Pluto i stenbocken / Uranus i oxen

Även om Pluto besöker vattumannen – ditt hus för grupper och vänner – tillfälligt under året, kommer du under största delen av året att fortsätt att hävda dig själv i yrkeslivet och söka yttre kontroll även om detta är på väg ut. Du kan fortfarande ha en maktposition, medan Uranus gör det möjligt för dig att komma på nya idéer och på sätt och vis återuppfinna dig själv för marknadens skull så att säga. Men rent allmänt kan du nog räkna med kontinuitet.

Förmörkelser i oxen och skorpionen

Eftersom två förmörkelser till äger rum i dina två ekonomiska hus, oxen och skorpionen, kommer ekonomin att gå genom förändringar fortfarande. Norra noden i oxen tillsammans med Uranus, kan göra kriser oberäkneliga, men eftersom båda är månförmörkelser (fullmånar), handlar det om slutfaser. De flesta av er har lyckats anpassa er till den rådande situationen.

Månförmörkelsen i skorpionen som äger rum den 5 maj, bildar en stor trigon med Mars i kräftan och Saturnus i fiskarna. Dina projekt går bra och bär frukt. Din ekonomi blir stabilare. Om du säljer ett företag exempelvis får du ett bra pris. Du kan även få bidrag, stipendier, en bonus, eller ett banklån.Du har också viktiga tillgångar som nu kommer till bra användning.
Månförmörkelsen i oxen å andra sidan den 28 oktober är lite intensivare. Och här säger du nej tack. Du kan ta den väg som du känner är bäst för dig. Konflikter kan också uppstå på grund av pengar. Som det nämnes ovan kan hösten bli en tid för problem i relationer och partnerskap. Om man skiljer sig kan man bråka om pengar; om partnerskap avslutas, kan det också uppstå ekonomiska frågor som är svårlösta.

Jupiter i oxen

Största beviset på att 2023 blir ett bra år i ekonomisk mening är Jupiters transit i oxen efter den 16 maj. Jupiter i huset för intäkter alstrar fler ekonomiska möjligheter, men extra pengar kan dyka upp från många olika håll, såsom vinster på börsen, ersättningar, bidrag, arv, bonusar, donationer, med mera. Du kan också få de pengar som du bör ha, om du tidigare drabbats av orättvisa.Venus retrograd i lejonet

Venus, planeten som styr över oxen, och det andra huset för intäkter, där Jupiter befinner sig under en stor del av 2023, går retrograd i lejonet mellan 23 juli – 15 september.

Risken för förluster är lite större. I kärlek kan man bli utnyttjad ekonomiskt så klart men pengar kan skapa problem för att man själv göra dåliga investeringar, eller för att man spelar bort pengarna.

Förutom detta finns det en risk för svartsjuka som kan uppstå när människorna runt om är drabbade i större utsträckning av ekonomiska problem jämfört med hur du har det. Därför kan de hämnas något som kan skada ditt anseende exempelvis. Att vara ödmjuk och hemlighetsfull är nog bäst.Merkurius retrograd drabbar jobb och ekonomi

Tre gånger är Merkurius retrograd i stenbocken, sedan oxen och sedan jungfrun och även om de retrograda rörelserna inte behöver vara negativa, kan de hålla dig fånge en och samma situation och du kan inte komma vidare med riktiga nya början även om det är precis vad du längtar efter. Just när nymånar inträffar exempelvis uppstår det hinder och du kan känna att du måste ta ett steg tillbaka. Skulle du tvinga en ny början kan processen bli långdragen och du ger till slut upp. Helt spontana nya början bör dock undvikas. Allt som du redan har planerat dessförinnan kan du göra. Det är viktigt att du alltid sätter upp mål i denna mening och ständigt planerar nästa steg, så att stagnationen skall bli minimal.

Gott nytt år!

Läs årshoroskopet 2023 för ett annat tecken

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna