Sex stavar (Six of Wands): Ryktbarhet

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Sex stavar i tarot, six of wands

Sex i stavar symboliserar seger - de står även för respekt från allmänheten och uppnådda mål.

Kortet dyker oftast upp när man har en utmaning framför sig som man kommer att klara av på ett bra sätt.

Stavar står för handling, energi, entusiasm och förmågan att uppnå sina mål. Sexor står för tillrättaläggande.

Allmän betydelse - Kortet står för den triumferande segraren. Kortet betyder även goda nyheter. I negativ mening står kortet för arrogans.

Jobb - Kortet betyder att du får stöd från dina arbetskamrater och att du uppnår dina mål på jobbet. Om du söker jobb, kommer du att få det. Om du upplever problem just nu, betyder kortet att dina problem snart kommer att lösa sig. I ditt yrkesliv är du definitivt en vinnare.

Kärlek - I kärlekslivet betyder kortet att du får det intresse från din partner som du söker. Om ni har haft problem i förhållandet, eller om rivaler finns, kan du vänta dig att vinna över dessa.Ekonomi - Dina ekonomiska problem kommer att lösa sig. Du klarar av dem på ett sådant sätt att du väcker beundran hos andra.

Astrologisk korrespondens: Jupiter i lejonet – Andra dekanen i lejonet (2 – 12 augusti)

 

Stavsviten

Stavar

Eld

Fysisk

energi

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.