Sju stavar (Seven of Wands): Försvar

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten / Sju stavar

sju stavar i tarot, seven of wands

Motstånd, problem med hälsan, en pinsam situation. Försök lösa en sak i taget, men ignorera andras försök att gå emot dig.

Oftast betyder dock kortet implicit att du har en enorm inre styrka som gör att du kan klara av vilken utmaning som helst. Har du ett annat alternativ som ger dig mera frid och balans i livet kan det kanske vara värt att ta den andra vägen.

Kortet står även för den som kämpar för att bli sin egen. Oftast är kortet ett gott omen, fienderna kan inte nå dig. Din position är bättre än deras.

Sambandet som finns med föregående kort är också något som kan tas hänsyn till. Sex i Stavar betyder att man efter konkurrensen i 5 i stavar, har intagit en första plats. Sju i Stavar visar på personens behov och nödvändigheten av att försvara sin nyvunna position som attackeras från många håll samtidigt.

Stavar står för handling, energi, entusiasm och förmågan att uppnå sina mål. Sjuor står för tro och hopp.

Allmän betydelse - Det kär kortet står för styrka och kan representera en debatt eller förhandlingar, såväl som konkurrens. Kortet symboliserar även framgång trots motstånd. Att vinna mot alla odds. Du försvarar det som är ditt.Jobb - På ditt jobb är du stressad och orolig. Kanske är du orolig över att du inte får arbete om du är arbetslös eller, om du redan har ett jobb så är du orolig över uppsägning eller för att göra fel. Det kan också finnas fiender runt omkring dig, men du är förutseende och gör allt i din makt för att se till att de inte når dig.

Kärlek - I din relation känner du hela tiden att du får kritik. Du får ofta stå för den du är och känner dig motarbetad. Du kan känna att alla är emot dig eller att du måste kämpa ensam för att hålla kärleken vid liv.

Ekonomi - Dina ekonomiska problem är något som gör dig orolig. Mycket energi läggs ner på att lösa problemen som ständigt dyker upp.

Astrologisk korrespondens: Mars i lejonet – Tredje dekanen i lejonet (13 – 22 juni)

 

Stavsviten

Stavar

Eld

Fysisk

energi

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.