Fetma kan orsaka cancer bara för att större organ består av fler celler

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Fetma är den största riskfaktorn efter rökning för att bli sjuk i cancer.

Fetma kan orsaka cancer bara för att större organ består av fler celler

2020-08-10: Cirka en femtedel a alla cancerfall i världen beror enligt vissa uppskattningar på övervikt.

Fetma är den största riskfaktorn efter rökning för att bli sjuk i cancer.

En ny studie som leddes av Cristian Tomasetti vid Johns Hopkins Universitet, Medicinska skolan, USA, visar att överviktiga har större organ med fler celler.

Cancer orsakas av mutationer som inaktiverar mekanismerna som reglerar celltillväxt.

Ju fler celler i ett organ, desto större risk för att några av cellerna omvandlas till cancerceller.

Fetma ökar risken för vissa typer av cancer, såsom njurcancer. Varför det är så är det dock oklart.

I studien mätte man med hjälp av CT-skanner volymen på tre organ: njurar, bukspottskörtel och levern. I studien deltog 750 person.

Forskarna fann att organens volym ökade med 11 % för varje 5-punkts ökning i BMI.

De personer som har en BMI på cirka 50 har organ som är mellan 50 och 1oo% större än personer med hälsosam BMI.I mycket få fall beror ökningen av antal celler på större antal fettceller. I de allra flesta fall är det andra celler i organen som ökar i antal.

Det fanns ett samband mellan den observerade organvolymökningen och cancerrisken för varje enskild organ i 80% av fallen.

Man vet dessutom redan att långa individer har större benägenhet för att bli sjuka i cancer. Därför kan man inte utesluta att antalet celler kan öka eller minska sannolikheten för utveckling av cancerceller.

Det finns dock andra forskare som exempelvis har hittat samband mellan inflammation och cancer.

Tidningen New Scientist har kommit i kontakt med olika andra cancerforskare för synpunkter. Studien har bland annat fått kritik av att den inte kontrollerar för andra faktorer såsom ålder, kön och familjehistoria. Man har också sagt att fetma verkar minska risken för vissa cancerformer. En annan kritisk anmärkning har varit att stora djur såsom elefanter och valar i själva verket har bättre cancerskydd. Men djuren har haft en lång tid på sig att utveckla dessa mekanismer med, kan man nog argumentera.

Källa:

Referens : bioRxiv, DOI: 10.1101 / 2020.07.27.223529Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.