Isländska forskare hittar 40 öspecifika mutationer av coronaviruset

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Viruset kan spåras tillbaka till andra europeiska länder tack vare genetisk sekvensering. Att viruset muterar så mycket kan vara positivt.

Isländska forskare hittar 40 öspecifika mutationer av coronaviruset

2020-03-25

Forskare på Island hävdar att de har hittat 40 mutationer av coronaviruset. Mutationerna upptäcktes genom att analysera sjukdomen i patienter på Island, där nästan 600 fall har rapporterats hittills.

Med hjälp av genetisk sekvensering identifierade forskarna totalt antal virusmutationer. Dessa genetiska varianter kan indikera var i världen viruset har sitt ursprung.

De isländska forskarna kunde spåra coronaviruset tillbaka till tre europeiska länder - Österrike, Italien och England. 

Sju infekterade personer reste tillsammans till samma fotbollsmatch i England.

Virus ackumulerar mutationer i deras utveckling, som ibland men inte alltid förändrar virusets beteende

Mutation är en biologisk process, som har gjort det möjligt att smitta människor i första hand. Innan viruset utvecklade förmågan att hoppa över till människor, har det infekterat djur i flera år och till och med decennier.

Att förstå hur viruset beter sig genom att studera mutationer kan hjälpa forskarna att bekämpa pandemin.

På Island, där ett dödsfall inträffade, testades 9 768 personer för coronavirus. Studiedeltagarna innefattade folk som hade fått diagnos, såväl som personer med symptom och personer i högriskgrupper för coronaviruset.Cirka 5 000 frivilliga som inte hade några symtom deltog också i studien varav 48 faktiskt testade positivt för coronaviruset.

En komplett genomsekvensering utfördes, vilket avslöjade ledtrådar rörande virusets utveckling samt överföringskedja.

Forskarna samarbetade med ett genetikföretag vid namn DeCode Genetics och de kunde både se hur virus muterar. De kunde hitta 40 olika Islandsspecifika mutationer. En person visade sig ha två varianter av coronavirus. De hade virus från före och efter mutationen, men endast det muterade viruset orsakade en infektion.

Isländska forskare hittar 40 öspecifika mutationer av coronaviruset

DeCode Genetics kunde spåra hur viruset kom in i Island, som är en ö med cirka 365 000 invånare. 

Några kom från Österrike. Vissa hade blivit smittade i Italien. En tredje typ av virus fanns hos sju personer som smittades i England.

Studien har ännu inte publicerats, vilket betyder att den inte har granskats av andra forskare.

Icke desto mindre är de forskare som hittills läst studien inte förvånade över resultaten i och med kinesiska forskare redan har informerat världen om att coronaviruset kan mutera våldsamt.

En tidigare studie i Kina, som publicerades i början av mars, föreslog att coronavirus hade muterats i minst två separata stammar sedan utbrottet började i december. En av stammarna är mindre aggressivt men tros vara den första stammen som hoppade över till människor.

Att viruset muterar så mycket skapar ett hopp om att det kommer att utvecklas till att bli mer smittsamt men mindre patogent i framtiden. I framtiden kommer COVID-19 att likna influensaviruset som är bra på att smitta många människor snabbt eftersom det är välanpassat. Men de varianter som får människor att bli riktigt sjuka kommer nog att dö ut. Denna process kan dock ta ett par år.


Källa: Scientists in Iceland claim they have found FORTY mutations of the coronavirus – and admit seven cases can be traced back to 'a football match in England', DailyMail.co.ukPsykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.