Människor domesticerade sig själva för att vara snällare & mindre hotfulla

KATEGORIER: Vetenskap / Historia och arkeologi

Domesticerade djur har precis som människan en gen som förändrat det vilda beteendet och utseendet till något trevligare och mindre skrämmande.

Människor domesticerade sig själva för att vara snällare & mindre hotfulla

2019-12-05

En gen som styr det mesta av utvecklingen av det mänskliga ansiktet är också involverad i domesticeringen av hundar. Detta verkar indikera enligt forskarna att vi domesticerade oss själva långt innan vi började tämja hundar och katter.

Under generationer har människor utvecklat mindre aggressivt beteende och uppträdande.  Detta gjorde storskaliga samhällen möjliga med tusentals eller miljoner människor som samarbetar.”, säger Giuseppe Testa vid European Institute of Oncology i Milano, Italien till NewScientist. 

Domesticering av vargar har gjort att hundarnas ansikten nu är kortare, tänderna är mindre och öronen är också mjukare. Dessutom är hundar och andra domesticerade djur sällskapliga runt människor.

 

Om man på samma vis jämför människoansikten med andra homininarters ansikten, ser vi på samma sätt, ”domesticerade” ut. Tar man exempelvis neandertalare är våra ansikten slätare medan våra pannor inte är lika framstående. Vi är sällskapliga och samarbetsvilliga.

Forskare tror att samma gener ligger bakom genetiska förändringar hos både hundar och människor till följd av domesticeringen.

Forskare tror att samma gener ligger bakom genetiska förändringar hos både hundar och människor till följd av domesticeringen.

Alla kroppsdelar som påverkas av domesticering härstammar från neurallistens celler; ett kluster av tillfälliga celler i det utvecklande embryot.

En gen som heter BAZIB har varit intressant i och med den verkar kontrollera neurallistens celler och är avgörande för ansiktsutvecklingen.
Intressant har det också varit att studera Williams-syndromet, en genetisk störning som orsakar distinkta ansiktsegenskaper, hypersällskaplighet på grund av mutationer i ett kluster av gener på kromosom nummer 7 där man också hittat genen BAZIB.

BAZIB kontrollerar 448 gener och många av dessa gener har identifierats som betydande i människornas evolution på senare tid eftersom vi inte har samma neandertalare hade.

Domesticerade djur har precis som människan en gen som förändrat det vilda beteendet och utseendet till något trevligare och mindre skrämmande.
Man saknar den fullständiga bilden men man tror att denna gen har att göra med människornas självdomesticering och förändringen av deras ansikten. Man vet ännu mindre huruvida BAZIB också har bidragit till att människorna blev vänligare och mera sällskapliga.

Det finns enligt Testa dessutom bevis på att BAZIB även är inblandad i hjärnutvecklingen inte endast ansiktsutvecklingen. Men våra ansikten och våra hjärnor kan ha utvecklas i olika stadier i vår evolution, menar han.

Forskarna tror därmed nu att homo sapiens som domesticerade sig själv skiljer sig från de vildare neandertalarna och denisovanerna.


Källor

A single gene controls how our faces develop when we are young, New Scientist

Early humans domesticated themselves, new genetic evidence suggests. Science

Journal referens: Science Advances , DOI: 10.1126 / sciadv.aaw7908