Vad är ett virus och hur gör det oss sjuka?

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Experter uppskattar att det finns cirka 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 virus på vår planet. Antalet nollor är 21 st.

Vad är ett virus och hur gör de oss sjuka?

2020-03-22

Virus är det vanligaste som finns på jorden. Antalet virus är så många att de skulle sträcka sig från ena sidan av vår galax till nästa.

Virus är mycket små och de har utvecklats till att invadera celler i levande organismer som de kapar så att de kan föröka sig.

De flesta virus är helt ofarliga för människor, men det finns också de som gör djur och människor sjuka och som i vissa fall är dödliga.

Vad är virus gjorda av?

När man pratar om virion, menar man ”den infekterande delen av ett virus, bestående av virusets genom, en proteinkärna och ett proteinskal kallat kapsid. Virionen kan vara naken (nakna virus) eller omgiven av ett lipidhölje kallat peplos (höljebärande virus)”.


Kärnan i en viruspartikel är genomet, den långa molekylen gjord av DNA eller RNA som innehåller de genetiska instruktionerna för reproduktion av viruset. 

Vissa virus har också ett yttre hölje av lipider, som är feta organiska molekyler. Coronaviruset som orsakar COVID-19 är ett av dessa "hölje" -virus. Tvål kan lösa upp detta fetthölje, vilket kan leda till att hela viruspartikeln förstörs. Det är en anledning till att tvätta händerna med tvål är så effektiv!

Virus är icke-levande

Virus betraktas som icke-levande för att de inte har någon egen metabolism. De kan varken fånga eller lagra energi själva. För att föröka sig och fungera är de beroende av en värdorganism.

Utanför en värdcell kan en virion förbli strukturellt intakt under en viss tid och infektera en lämplig organism vid kontakt.

Proteinmolekylerna på virionens och värdcellens ytor kommer att avgöra om viruset kan tränga igenom cellmembranen.

I värdcellen kommer viruset att ta över och få cellen att producera fler virioner. I processen kommer den infekterade cellen av förstöras, medan alltfler celler infekteras av ett allt större antal virus.

Oavsett om man betraktar virus som levande eller inte, kan man komma överens om att virus har en enorm inverkan på levande ting.Vad attackerar virus?

Virus är predatorer eller rovdjur med ett specifikt byte som de känner igen och attackerar. Virus som inte känner igen våra celler kommer att vara ofarliga, medan andra smittar oss men har inga konsekvenser för vår hälsa.

Många djur- och växtarter har sina egna virus. Katter exempelvis en egen version av HIV. Fladdermöss har många olika typer av coronavirus, varav en tros vara källan till det nya coronaviruset som orsakar COVID-19.

Bakterier har också unika virus som kallas bakteriofager, som i vissa fall kan användas för att bekämpa bakterieinfektioner .

Virus kan mutera och ibland slåss samman. Ibland, som i fallet med COVID-19, kan de mutera tills de hoppar till en annan art, från djur till människa i detta fall.

Varför är vissa virus så dödliga?

Hur mycket skada ett virus gör i samband med en infektion beror på hur väl viruset kan undvika kroppens försvar, hur effektivt det förökar sig, och hur snabbt det sprider sig till andra värdar.

Virus muterar eftersom de utvecklas enligt evolutionslagarna. Ett virus som förökar sig snabbt och dödar värden har kanske inte en möjlighet att sprida sig till en ny värd. Chansen för virusets överlevnad är liten.

En bättre strategi är om viruset replikerar sig långsamt och inte orsakar så stor skada men som lätt smittar andra organismer.

Många forskare tror att covid-19 kommer att mutera för att att vara nästintill ofarlig. Detta kan dock ta flera år.

Hur sprids virus?

Virus kan sprida sig på olika sätt, genom exempelvis kroppsvätskor (hosta, nysningar), genom kontakt, genom att vidröra ytor, kontaminerad mat, eller samlag.

Virus kan dock också hamna på livlösa objekt. Dessa förorenade föremål kan spela en viktig roll i sjukdomsspridningen och bör därmed renas.

Källa:

What is a virus? How do they spread? How do they make us sick?, The Conversation, 2020-03-13 

Läs mer:

Virusexperten svarar på tittarnas frågor, 2020-04-01, SVT Nyheter

Virus, Svenska WikipediaPsykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.