Mat och hälsa

Hälsa / Mat och hälsa / Artikel

Hur kanel sänker blodsockret och motarbetar diabetes

8 hälsofördelar med tysk surkål (sauerkraut)

Diabetes är en sjukdom som kännetecknas av onormalt högt blodsocker som kan i vissa fall leda till komplikationer som hjärtsjukdomar, njursjukdomar och nervskador.

Behandlingen inkluderar ofta mediciner och insulininjektioner, men många människor är också intresserade av hur man sänker blodsockernivåerna på naturliga sätt, genom kosten.

Ett sådant exempel är kanel, en rätt så vanlig krydda. Kanel kan bland annat sänka blodsockret och gör därmed diabetes mer hanterbar.

Enligt läkaren Dr. Keith Pearson, som skrivit en artikel om detta, kan man som diabetiker dra fördelar av kanel.

Vad är kanel?

Kanel, är en krydda som bereds av barken från arter i kanelsläktet (Cinnamomum).
Även om du kanske förknippar kanel med kanelbullar, glögg eller gröt, har denna krydda faktiskt använts i tusentals år i traditionell medicin och som konserveringsmedel

Kryddan kanel består av bark från olika arter av kanelträd. Barken skalas, torkas och rullas ihop till kanelstänger. Den torkade kanelen kan också malas till pulver. Bladen och de torkade kanelfrukterna kan också användas.

Det finns ungefär 250 olika kanelträdsarter varav främst kassiakane och ceylonkanel används i kryddan kanel.

Ceylon: Även kallad ”sann kanel,” det är den dyraste typen.

Cassia: Billigare och finns i de flesta livsmedelsprodukter som innehåller kanel.

Även om båda typerna säljs som kanel, finns det viktiga skillnader mellan de två.

Kanel innehåller antioxidanter som ger många hälsofördelar

Även om kanel inte innehåller många vitaminer och mineraler, innehåller kryddan mängder med antioxidanter.

I en studie jämförde forskare antioxidanthalten i 26 olika örter och kryddor och kom fram till att kanel hade den näst högsta mängden antioxidanter efter kryddnejlika.

Antioxidanter är viktiga eftersom de hjälper kroppen bli av med en typ av cellskador som orsakas av så kallade fria radikaler.

I en studie visade det sig att de deltagare som konsumerade kanelextrakt dagligen under 12 veckor blev av med 14% av de skador som uppstår på grund av fria radikaler i vuxna som hade pre-diabetes.

Detta är betydelsefullt, eftersom oxidativ stress har varit en av orsakerna till utvecklingen av nästan varje kronisk sjukdom, inklusive typ 2-diabetes.

 

Kanel kan imitera insulin och öka insulinkänsligheten

I diabetespatienter är det antigen bukspottkörteln som inte kan producera tillräckligt med insulin eller så är det cellerna som inte svarar på insulin på adekvat sätt, något som leder till högt blodsocker.

Kanel håller blodsockernivåerna låga och motverkar diabetes genom att imitera effekterna av insulin samt öka transport av glukos till celler något som även innebär att insulinkänsligheten ökar.

I en studie med sju manliga deltagare ökade kanel insulinkänsligheten med en effekt som varade i minst 12 timmar omedelbart efter konsumtion.

I en annan studie visade det sig av de åtta manliga deltagarna också lyckades öka deras insulinkänslighet efter av att ätit kanel under två veckor.

Kanel sänker fasteblodsocker och kan minska Hemoglobin A1c

Flera kontrollerade studier har visat att kanel minskar fasteblodsocker. I en studie som innefattade 543 personer med typ 2-diabetes har man funnit att den genomsnittliga minskningen var över 24 mg / dl (1,33 mmol / L).

Studier som däremot undersökte effekten på hemoglobin A1c, ett mått på långsiktig blodsockerkontroll, har gett motstridiga resultat.

Vissa studier rapporterar signifikanta minskningar i hemoglobin A1c, medan andra rapporterar ingen effekt alls.

De motstridiga resultaten kan delvis förklaras av skillnader i mängden kanel som konsumerades av deltagarna, liksom av skillnader i blodsockernivåer hos deltagarna.

Kanel sänker blodsockret efter måltider

Blodsockernivåerna kan stiga dramatiskt om en måltid innehåller många kolhydrater. Dess blodsockersvängningar kan öka inflammationen i kroppen och skada cellerna på grund av oxidativ stress som förknippas med många sjukdomar.

Kanel visar sig däremot kunna hålla dessa svängningar i blodsockernivåerna i schack. Vissa forskare tror att detta sker i och med kanel kan bromsa snabbheten med vilken du tömmer magen.

Enligt en av studierna ledde konsumtion av 1,2 tsk (6g) kanel till rispudding till långsammare magtömning och lägre blodsockernivåer i jämförelse med de deltagare i studien som inte fick kanel till rispuddingen.

Andra studier visar att kanel kan sänka blodsockret efter måltider genom att blockera matsmältningsenzymer som bryter ned kolhydrater i tunntarmen.

Kanel kan minska risken för vanliga diabeteskomplikationer

Har man diabetes har man en fördubblad risk för att utveckla hjärtsjukdom än personer som inte har diabetes. Kanel kan hjälpa till att sänka denna risk.

Studier har visat att personer som har typ 2-diabetes som äter kanel har en genomsnittlig minskning av dålig kolesterol och en minskning av triglycerider.

Detta är riskfaktorer som kan leda till hjärtsjukdom. Studier har också rapporterat en ökning av det goda kolesterolet.

Vidare finns det studier som visar 2 gram kanel under 12 veckor sänkte både systoliskt och diastoliskt blodtryck.

Diabetes har också förknippats alltmer med utveckling av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Detta har lett till att vissa forskare kallar Alzheimers sjukdom ”typ 3-diabetes.

Vissa studier visar också att kanelextrakt kan minska två proteiners förmåga att bilda plack som uppkommer i samband med utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Denna forskning har däremot så länge endast genomförts i provrör och på djur. Därmed behövs det fler studier på människor för att kunna bekräfta sådana fynd.

Ceylon vs kassia: Vilket är bäst?

Det finns huvudsakligen två olika typer av kanel: ceylon och kassia.

Kassiakanel kan härledas från några olika Cinnamomum trädarter. Denna sort är i allmänhet billigt och finns i de flesta livsmedelsprodukter eller som krydda i din butik.

Ceylonkanel, å andra sidan, är specifikt härlett från ett äkta kanelträd. Denna sort är vanligtvis dyrare och sällsyntare än kassia, men studier har visat att ceylonkanel innehåller fler antioxidanter.

Även om det är så och ceylontypen skulle kunna ge fler hälsoeffekter, har man i de flesta studier på människor använt kassiasorten.

Vissa bör vara försiktig med kanel

I kassiakanel finns det en potentiell skadlig substans som kallas kumarin, ett organiskt ämne som finns i många växter. Oron är att kumarin kan orsaka leverskador i och med flera studier på råttor har visat att kumarin kan vara giftig för levern.

Enligt den europeiska mattrygghetbefogenheten bör man begränsa det dagliga intaget av kumarin till 0,1 mg / kg kroppsvikt.

I och med kassiakanel innehåller mer kumarin bör en person som väger 75 kg begränsa kanelkonsumtionen till 2,5 g per dag (en halv tesked).

I och med ceylonkanel inte innehåller särskilt mycket kumarin, kan man tryggt välja den sorten istället som krydda eller kosttillskott.

Har man diabetes och tar mediciner eller insulininjektioner bör man vara försiktig med kanel för att undvika en risk för lågt blodsocker, så kallad hypoglykemi.

Hypoklykemi är ett potentiellt livshotande tillstånd och man bör först prata med en läkare.

Även barn och gravida kvinnor liksom andra människor med någon sjukdomshistoria bör först prata med läkare.

Hur mycket ska du ta?

Kanels förmåga att sänka blodsockret är välstuderade. Trots detta finns det ingen konsensus angående hur stora kaneldoserna bör vara.

I studier har man typiskt använt mellan 1 och 6 gram kanel per dag, som tillskott eller som krydda.

En studie har visat att en låg mängd kanel på 1,3 gram gav lika stora effekter på blodsockernivåerna som 6 gram. Därmed kan en låg dos räcka.

En annan studie har visat att kassiakanelens kumarindoserna kan variera och därmed är det kanske bra att hålla sig inom en gräns av mellan 1,5 – 1 gram kanel per dag.

Mindre försiktig behöver man däremot vara med ceylonkanel i och med kumarinnivåerna är mycket lägre. 6 gram per dag eller 1,2 tsk bör vara en trygg mängd.

Källa till artikeln:

How Cinnamon Lowers Blood Sugar and Fights Diabetes, av  , 2017-03-22