Mat och hälsa

Hälsa / Mat och hälsa / Artikel

Därför är spiskummin bra för hälsan enligt forskning

Nio anledningar till att äta mer spiskummin som bland annat sänker blodsockret, underlättar matsmältningen, håller mat fri från bakterier och hjälper oss att går ner i vikt.

Därför är spiskummin bra för hälsan enligt forskning

Genom Dr. Matthew Thorpe, MD, PhD

Spiskummin (Cuminum cyminum) är en vanlig krydda i bland annat det indiska, egyptiska, libanesiska och mexikanska köket. Dess smak har beskrivits ”stark, kryddig och lite besk”.

Traditionellt har kummin använts som medicinalväxt mot bland annat matsmältningsproblem. Kummin används fortfarande i folkmedicinen.

Kummin kan man också få i sig i större mängder än de flesta andra kryddor utan några kända biverkningar. Under två matskedar dagligen har det inte uppstått kända problem hittills.

Moderna studier har bekräftat vissa av de hälsofördelarna som kummin traditionellt har använts mot, bland annat har det visat sig att kummin främjar matsmältningen och minskar livsmedelburna infektioner. Forskning har även visat att kummin främjar viktminskning och förbättrar blodsockernivåer och kolesterolnivåerna.

1. Kummin underlättar matsmältningen

Kummin har traditionellt används främst som medel mot matsmältningsbesvär.
Modern forskning har bekräftat att kummin ökar frisättningen av proteiner i munnen, magen och tunntarmen vilket kan påskynda matspjälkningen.

Kummin ökar också frisättningen av galla från levern, som underlättar emulgeringen av fetter och nedbrytningen av vissa näringsämnen i tarmen.
I en studie med 57 patienter som hade irritabelt tarmsyndrom minskade symtomen hos samtliga deltagare efter att ha tagit koncentrerad kummin i två veckor.

2. Kummin innehåller mycket järn

Kumminfrön är naturligt rika på järn. I en tesked mald kummin finns det 1,4 gram järn, eller 17,5% av det rekommenderade dagliga intaget för vuxna.
Järnbrist är en vanlig näringsbrist som drabbar cirka 20% av världens befolkning. 10 av 1000 personer i rika länder är också drabbade av järnbrist.

Det är framför allt barn och unga kvinnor som behöver mycket järn. Barn behöver järn för normal utveckling, medan unga kvinnor för att ersätta förlust på grund av menstruation.

Få livsmedel är lika rika på järn och därmed är spiskummin en mycket bra källa till järn.

3. Kummin innehåller antioxidanter

Kummin innehåller massor av ämnen som förknippas med hälsofördelar, inklusive terpener, fenoler, flavonoider och alkaloider. Flera av dessa ämnen är antioxidanter som minskar cellskador som uppstår i kroppen på grund av fria radikaler.

Fria radikaler är i grunden isolerade elektroner. Elektroner gillar att para sig och när de separerar, blir de instabila.

Dessa isolerade, eller ”fria” elektroner parar sig igen genom att ta elektroner från andra kemikalier i kroppen. Denna process kallas för ”oxidation.”

Oxidation av fettsyror i dina artärer leder till tilltäppta artärer och hjärtsjukdomar. Oxidation leder också till inflammation om man har diabetes, medan oxidation av arvsmassan kan bidra till utveckling av cancer i kroppen.

Antioxidanter kommer att hjälpa kroppen mot dessa fria radikaler genom att de skänker dessa fria radikaler en eletron. Därmed blir de stabilare.

4. Kummin och diabetes

En klinisk studie visade att koncentrerad kummintillskott förbättrade tidiga indikatorer på diabetes hos överviktiga individer, jämfört med placebo.
Kummin innehåller också ämnen som motverkar några av de långsiktiga effekterna av diabetes.

Ett av de sätt diabetes skadar celler i kroppen är genom avancerade glykolyserade slutprodukter, som produceras spontant i blodomloppet när blodsockernivåerna har varit höga under en lång tid. De uppstår när socker fästs vid proteiner och stör deras normala funktion och skadar ögon, njurar, nerver och små blodkärl hos den som har diabetes.

I provrörsstudier har det visat sig att kummin kan minska dessa avancerade glykolyserade slutprodukter, men ännu är det oklart vilka ämnen i kummin som ligger bakom dessa förbättringar eller hur mycket kummin man bör ha för att uppleva en förbättring. Ändå kan man anta att kummin kan hjälpa med blodsockerkontrollen.

5. Kummin kan förbättra kolesterolhalten i blodet

Kummin har också förbättrat blodkolesterolet i kliniska studier.
I en studie, kunde 75 mg kummin två gånger dagligen under åtta veckor minska ohälsosamma blodtriglycerider.

I en annan studie minskade nivåerna av oxiderad ”dålig” LDL-kolesterol med nästan 10% hos patienter som tog spiskumminextrakt i över en och en halv månad.

En studie med 88 kvinnliga deltagare ville man undersöka på om kummin påverkade det ”goda” HDL-kolesterolet. De kvinnor som tog 3 gram kummin med yoghurt två gånger om dagen under tre månader hade högre nivåer HDL än de som åt yoghurt utan kummin.

I studierna används spiskummin i form av kosttillskott. Det är därmed inte känt om spiskummin som krydda har samma positiva effekter vad gäller kolesterolhalten.

Dessutom har forskade inte kommit till samma slutsatser. En av studierna visade inga förändringar i blodkolesterolhalten hos deltagare som tog kummintillägg.

6. Kummin kan främja viktminskning

Koncentrerade kummintillskott har bidragit till att främja viktminskning i några studier.

I en studie av 88 överviktiga kvinnor fann man att yoghurt innehållande 3 gram kummin främjade viktminskning.

En annan studie visade att deltagarna som tog 75 mg kumminkosttillskott varje dag förlorade 1,4 kg mer än de som tog placebo.

En tredje klinisk studie tittade på effekterna av koncentrerat kummintillägg i 78 vuxna män och kvinnor. De som tog tillägget förlorade 1 kg mer under åtta veckor än de som inte gjorde det.

Återigen, inte alla studier kom fram till samma slutsats. En studie som använde en mindre dos av 25 mg per dag kunde inte se någon förändring i kroppsvikt, jämfört med placebo. Denna slutsats kan däremot innebära att högre doser kan behövas för att gå ner i vikt.

7. Kummin kan förhindra livsmedelsburna sjukdomar

Många kryddor, inklusive kummin, verkar ha antimikrobiella egenskaper som kan minska risken för livsmedelsburna infektioner. Traditionellt har kummin haft den rollen.

Flera ämnen i kummin minskar tillväxten av livsmedelsburna bakterier och vissa typer av infektiösa svampar. I matsmältningsprocessen frigör spiskummin ett ämne som kallas megalomicin som har antibiotiska egenskaper.

Dessutom visade ett provrörstudie att kummin minskar läkemedelsresistensen när det gäller vissa typer bakterier.

8. Kummin kan hjälpa med narkotikamissbruk

Beroende av narkotiska preparat är ett stort problem världen över.

Studier på möss har visat att vissa ämnen i kummin minskar beroendeframkallande beteende och abstinensbesvär.

Mer forskning behövs för att avgöra om samma gäller för människor. Dessutom skulle det vara bra om man visste exakt vilket ämne i kummin som orsakar denna positiva effekt samt huruvida om det också kan hjälpa narkotikamissbrukare.

9. Kummin minskar inflammation

Provrörsstudier har visat att kumminextrakt hämmar inflammation.
Det finns flera komponenter i kummin som kan ha antiinflammatoriska effekter, men forskarna vet ännu inte vilka som är viktigast.

Flera kryddor har denna antiinflammatoriska egenskap, men fler studier behövs för att avgöra om spiskummin eller kummintillskott är användbar vid behandling av inflammatoriska sjukdomar.

Sammanfattning

Om du bara använder spiskummin som krydda i små mängder i mat som du gillar kan du räkna med hälsofördelar. Spiskummin innehåller antioxidanter, järn och kan förbättra blodsockret.

För att du skall gå ner i vikt eller förbättra kolesterolet behöver du ta högre doser, troligen som tillskott.

Deltagare som ingick i studier där de fick cirka 1 gram (ca 1 tsk) spiskummin har inte rapporterat några som helst problem.

Mycket sällsynta fall av spiskumminallergi förekommer.

Försiktighet är dock viktigt. Tar du alltför stora doser kan leda till problem för att kroppen inte är van vid större doser. Att prata med läkare innan du tar några kummintillskott rekommenderas i och med spiskummin bör helst komplettera och inte ersätta medicinska behandlingar.