Tvåan i chaldeansk numerologi

Astro / Numerologi / Chaldeansk numerologi

Tvåan styrs av Månen och inom numerologin kallas 2-an "Hjärnan". Alla människor födda den 2:a, den 20:e, den 11:e och den 29:e är tvåor.

Numerologi - Ett (1)
Numerologi - Två (2)
Numerologi - Tre (3)
Numerologi - Fyra (4)
Numerologi - Fem (5)
Numerologi - Sex (6)
Numerologi - Sju (7)
Numerologi - Åtta (8)
Numerologi - Nio (9)

 

Eftersomn 2:or styrs av månen brukar de vara uppmärksamhetens centrum, av de bästa eller sämsta skälen. Månen styr över hjärnan enligt gamla yogiska skrifter.

2:or förknippas med forskning, föreställningsförmåga, drömmar och skådespeleri. 2:or har en rik inre värld och mycket fantasi, men de tänker väldigt mycket även på osynliga faror som kan dyka upp i framtiden. Många är rädda och har dåligt självförtroende, men det är något som kan överkommas. Lyckas 2:an kultivera självförtroende, kan de nå stora mål. Två talande exempel är Mahatma Gandhi och Aldolf Hitler, när det handlar om deras överlägsna självförtroende. Även om de är mycket olika varandra, har de båda varit mycket inflytelserika och mäktiga.

2:or tänker snabbt men de handlar långsamt. De kan också vara mycket duktiga på att ge andra råd, men ganska dåliga på att fatta beslut för sig själva, eftersom de brukar bli förvirrade. Om månens energi påverkar de på bästa tänkbara sätt, kan de bli stora skådespelare, poeter, vetenskapsmän, målare, men de kan också råka ut för det motsatta, dvs. de kan bli mentalt sjuka.

Personer födda den 29:e, som tillhör 2:an kategori, brukar inte tro på frid och fröjd. De brukar alltid hamna i bråk med någon och de misstror de flesta människor. De brukar under mesta delen av livet vara mycket osäkra. De brukar ständigt beklaga sig att deras vänner har ljugit eller svikit dem. De kan verka mycket stolta och modiga, men innerst inne är de skygga och rädda. De kan välja ut sina offer beroende på deras personlighet. Är personen svag, kan de ge sig på honom eller henne, är personen stark, brukar de backa.

Kvinnor födda den 29:e är mycket osäkra vad gäller deras relationer. De är också mycket svarsjuka och avundsjuka. De kan även bli farliga. Men de kan även under svåra tider lätt fundera på självmord. Humöret kan svänga för kvinnor födda den 29:e i synnerhet under fullmåne.

Det positiva med de här människorna är deras kreativitet, originalitet, intuition och argumentationsförmåga. Eftersom de tycker om att argumentera så mycket, är de bäst lämpade som advokater. De klarar sig bäst inom konsten, underhållningen, som advokater, sådana områden inom vilka de kan använda månenergin på bästa sätt. De kan även bli mycket duktiga skådespelare.