Sjuan i chaldeansk numerologi

Astro / Numerologi / Chaldeansk numerologi

Sjuan styrs av Ketu. Sexan personifierar religion och andlighet. Alla människor födda den 7:e, 16:e, och 25:e är sjuor.

Numerologi - Ett (1)
Numerologi - Två (2)
Numerologi - Tre (3)
Numerologi - Fyra (4)
Numerologi - Fem (5)
Numerologi - Sex (6)
Numerologi - Sju (7)
Numerologi - Åtta (8)
Numerologi - Nio (9)

 

För att kunna diskutera 7:an och 8:an måste vi lämna politikens och kändisskapens områden och ge oss ut på ett annat fält: religionens och andlighetens. Det finns en stor skillnad mellan 7:an och 8:an.

Åttan vill ha svaret på vem gud är, medan 7:an tar sig till det gudomliga genom att praktisera någon religion. Åttan är mer filosofisk till sin natur och kommer att utforska om människornas och guds egenskaper, samt söka svaret på livets mening.

Medan 8:an kan tänka sig att lämna allt för att bli en helig person, kan 7:an inte lämna någonting, och blir en helig figur lättare. En 8: a vill veta sanningen bakom, medan en 7: a vill uppleva det som finns bakom.

Personer födda den 7:e, 16:e och 25:e och de som har livsväg 7 styrs av Ketu. 7-orna är de enda som kan fungera som andliga medier på det mest naturliga sättet, något som skapar ett kraftfullt magnetiskt fält runt dem.

Sjuorna är mycket rena, de pratar inte särskilt mycket om det som de har att säga inte är meningsfullt och de är vanligtvis långa. De kan under perioder då de har gott självförtroende prata väldigt mycket om vad som helst, men mår de dåligt, eller under perioder med dåligt självförtroende, kan de inte prata alls. De är väldigt tysta. De är också på dåligt humör och kan ha ett kort stubin. De tycker om att spendera tid ensamma. De utvecklar för det mesta stor kärlek och passion för konsterna och inom deras fält, kan de bli riktigt duktiga.

Jackie Chan och Marlon Brando är född en 7-dag. Sjuorna älskar tradition och de älskar sitt folk och sitt land. De tycker inte om förändringar. Problematiskt för en sjua blir kärlekslivet - antigen gifter de sig med fel person av felaktiga skäl, gifter sig inte alls, eller så får de aldrig några barn. Sjuan skapar även sina egna regler och rutiner och tycker inte om att leva som en annan person gör. Om en person är född en 7 dag och har livsväg 2, kan de uppnå stor framgång, om de är födda en 7 dag och har livsväg 5, kan oväntad framgång vänta, och om de är födda en 7 dag och har livsväg 9, kommer de att få ett lugnt liv.

Talet sju förknippas med det religiösa. Några exempel:

Kailash (2+1+1+3+1+3+5) = 16 = 7

Mecca (4+5+3+3+1) = 16 = 7

Kasi (2+1+3+1) = 7

Bethelehem(2+5+4+5+5+3+5+5+5+4) = 43 = 7

Bodha Gaya (2+7+4+5+3+1+1+1+1) = 43 = 7

Talet sju har inte med Gud att göra utan med kosmisk medvetenhet och andlighet. De flesta 7-or har ett dåligt kärleksliv, eftersom religion oftast förknippas med återhållsamhet. De flesta människor som är gifta, men som på grund av jobb inte kan vara tillsammans med make eller maka, måste vara sjuor!

43 är enligt numerologin ett tal som man bör undvika som namnstal, eftersom talets energi kan skapa stora konflikter med andra, ett liv i ensamhet och ett liv som kan liknas vid ett krig som aldrig tar slut.