Twice.se

Tarotkortens betydelser

 

Dåliga tarot

En anledning till att en del tarottolkare inte använder omvända kort är att tarot redan innehåller många dåliga kort. Å andra sidan har varje positivt kort en negativ sida, som kan förstärkas eller inte av omkringliggande kort. Sedan handlar det om antagandena som vi gör, och det kan leda till att negativa kort ibland ses som positiva av en del tolkare.

Mycket negativa kort

Djävulen

Djävulen: Djävulen är ett negativt kort eftersom det dyker upp när man känner sig hjälplös. Kortet symboliserar för det mesta allt som är negativt i människan, som framför allt har med ens känslor att göra och med oförmågan att omvandla en situation till något som är positivt. En del människor känner sig hjälplösa på grund av ett beroende, men andra känner sig hjäplösa för att de känner att deras situation är omöjlig och eftersom de inte tror att de kan göra något åt sin situation. Resultatet blir att man börjar hata sig själv och andra, man blir lätt svartsjuk och tror att andra människor har större tur, när man i själva verket bör försöka höja sin vibration på något sätt så att man gör sig av med det negativa. Djävulen står också för personer som har hamnat i någon form av fångenskap, på grund av en mycket manipulativ partner, som håller personen mer eller mindre fånge. Men det är offrets känsla av hjälplöshet och brist på styrka som gör att personen inte kan frigöra sig.

Tornet

Tornet: Tornet är ett kort som kan vara mycket negativt men som i en del fall kan vara positivt. Tornet kan dyka upp för att informera att en situation tar slut på ett våldsamt sätt. Det kan handla om en relation som slutar illa - med att man blir förrådd, bedragen eller utsatt för våld. Men tornet kan handla om situationer då man vaknar upp - som skapar en känsla av att "Nu vet jag sanningen". En del människor kan reagera med panik medan andra känner att de nu vet bättre. Därför är tornet också ett mycket positivt kort. Om tornet dyker upp för en avlägsen framtid, gäller det att tänka på sitt liv och var man känner sig låst, var man är omogen, vilka misstag man fortsätter upprepa men vägrar ta ansvar? På så sätt kan man förmodligen undvika de allra värsta konsekvenserna.

Månen

Månen: Månen anser många är ett positivt kort, men å andra sidan visar praktik att månen inte alls är det. Kortet dyker upp för att varna om att det finns en sida av verkligheten som man förnekar och att skenet bedrar. Antigen blir man påverkad av någon på ett negativt sätt, eller så ser man ytan men man ser inte på djupet. Det som är positivt med månen är att man så småningom kommer fram till sanningen. Det kan däremot ta mycket lång tid. Någon kan till exempel agera bakom kulisserna för att förstöra för en. En vän pratar illa om dig men låtsas vara din vän ändå och du undrar varför relationerna inte fungerar. Månen är också kortet som associeras med paranoia, fasa och stora rädslor som finns i ens psyke och som man måste släppa fram i ljuset. När man medvetandegör känslor och accepterar de kan man förändras över en natt.

Den hängde

Den hängde: Även om den hängde har sina andliga konnotationer och man menar att kortet dyker upp för att inse att man måste byta perspektiv, något som är sant, är kortet också ett mycket negativt kort som under vissa omständigheter betyder att man har blivit syndabocken. Det finns en offerattityd hos dig själv som du inte kan släppa och som du inte bli av med. Att hantera den här influensen som person är inte lätt. Dels har man kanske att göra med en situation som man inte kan släppa taget om i vissa fall, dels kan det handla om en verklig situation då andra projicerar deras brister och man blir mobbad. Den hängde kan betyda att man verkligen blivitt offer men att man inte gör något åt den här situationen. Många andliga lärare påstår att om man inte kan förändra situationen bör man lära sig leva med den eller acceptera den som om man hade valt den. Andra kan däremot aktivit försöka förändra sin situation. I kärleksfrågor kan kortet dyka upp när man låser sig fast vid en person som inte bryr sig - då gör man sig själv till offer - det gäller således att släppa taget. Det positiva med kortet är att man till slut lär sig att inte leva med offermentaliteten.

8 svärd

Åtta svärd : Åtta svärd handlar om situationer då man befinner sig i mentalt eller fysiskt fångeskap. Det kan handla om en oförmåga att se lösningar på stora problem i vissa fall, men andra gånger handlar det om mobbning och uteslutning. Att förändra den attityd som man har till sig själv och informera sig kan bryta det här mönstret. Man behöver oftast släppa de tankar som skapar begränsningar i sitt liv för att se att det finns möjligheter och att det finns utvägar.

10 svärd

Tio svärd: Kortet är mycket negativt ibland för att det symboliserar sådana situationer då man blir attackerad av flera samtidigt. Det kan handla om en arbetsplats där alla vänder sig mot en. Det kan också handla om hälsoproblem som andra inte kan se eller som andra inte bryr sig om. Tillsammans med kort såsom Tre svärd, Tornet, Djävulen eller Månen blir situationen mycket allvarlig. Det kan handla om förtryck som kommer från andra, men också om stora olyckor och en mycket stor förändring i ens liv. Det behöver inte handla om död (det gör det nästan aldrig), även om man nästan känner att döden är nära. Det kan alltså handla om att förlora allt, om att förlora sina vänner eller ens livsstil. Det som återstår är att verkligen försöka början från noll.

Medelnegativa kort

Djävulen

Fem bägare: Kortet dyker upp när människor som man har litat på sviker och bedrar. Kortet kan också innebära att man mår dåligt efter en förust eller ett misslyckande. Oftast känner man skuld eller skam.

Tornet

Sju bägare: Kortet kan dyka upp när man är förälskad i någon men hela kärlekshistorian med förväntningar som är orealistiska finns endast i ens huvud. Det slutar med besvikelse. Förvirring som leder till oro kan också indikeras av sju bägare.

2 stavar

Två stavar: Kortet står för nödvändigheten av att hålla andra borta. Avstånd skapas mellan vänner och älskade.

9 stavar

Nio stavar: Kortet indikerar en stor rädsla för eventuellt det som kan hända och det skapar mycket stor stress och även paranoia. Man ser fiender och problem överallt.

två svärd

Två svärd: Kortet dyker upp när man inte bryr sig och står för likgiltighet. Många gånger kan kortet dyka upp i situationer då man har att göra med människor som är skrupelfria och som inte tänker på moraliska konsekvenser som skapar lidande.

3 svärd

Tre svärd: Kortet dyker upp i samband med hjärtesorg, när man blir förolämpad eller sviken av en vän. Ibland kan kortet också dyka upp för att symbolisera värre saker såsom fysisk smärta och problem med hjärtat.

5 svärd

Fem svärd: Kortet står oftast för personer som är listiga och som känner sig smarta, men som sedan hamnar i problem på grund av ett dåligt rykte. Kortet förknippas inte minst med kriminalitet.

7 svärd

Sju svärd: Kortet kan i och för sig stå för diplomati. Man vill inte vara helt ärlig för att man riskerar att såra någons känslor. Å andra sidan dyker kortet också upp för att indikera att någon ljuger, manipulerar eller stjäl dina idéer.

 

Negativa kort som inte är så himla allvarliga

2 stavar

Två stavar: Kortet kan symbolisera en jobbig situation då man inte får vara ifred när man behöver vara det, eller när andra lägger sig i ens problem eller helt tar avstånd från en när man i själva verket behöver råd, stöd eller uppmuntran. Kortet kan också dyka upp i samband med maktkamp och opponenter. I en konkurrenssituation kan det handla om att bygga upp ett eget lager eftersom motståndaren bygger sitt.

5 stavar

Fem stavar: Kortet handlar oftast om situationer då det uppstår inre stress eller inre frustration, men oftast är känslorna övergående.

10 stavar

Tio stavar: Kortet står för mycket ansvar och en stor arbetsbörda, som däremot är nödvändig och som slutligen leder till bra resultat.

Den hängde

Fyra bägare: Kortet står för perioder i livet då man är trött på det mesta. Man behöver stimulans. Kortet kan också stå för situationer då man inte uppskattar livet eller ens vänner och partner.

Den hängde

Fyra mynt: Fyra mynt är ett kort som berättar att man givetvis har pengar och ägordelar men att man är för snål, för rädd för att bli av med sina pengar. Visst kan kortet symbolisera en ekonomisk förlust men det är något som går att reparera.

Djävulen

Fem mynt: Även om kortet oftast förknippas med ekonomisk förlust, nöd och fattigdom är det oftast så att kortet snarare betyder oförmåga att be om hjälp, och en känsla av att man inte kan få hjälpen som man behöver. Oftast kan kortet stå för personer som har hamnar i ensamhet av den ena eller andra anledningen. Kortet handlar snarare om social misär än om ekonomiska problem.

Tornet

Sju mynt: Kortet kan ibland betyda att man har handlat på felaktiga sätt eller litat på fel personer. Även om kortet har med ens ekonomi eller företag att göra och processen saktar ner och man börjar göra nu förluster, kan kortet också ha med ens hälsa att göra. Om kortet dyker upp ofta och man besöker läkare, bör man inte lita på läkaren. Infomera dig också. Sök alternativa svar och behandlingsmetoder.

9 svärd

Nio svärd: Kortet står för depression som däemot går över. Om kortet dyker upp ofta kan kortet stå för sömnsvårigheter som inte verkar ha någon som helst lösning.

page svärd

Page svärd: Kortet kan stå för övervakning och spionera, för personer som snokar i ens privatliv.

Riddare svärd

Riddare svärd: Kortet dyker upp ibland när man blir väldigt arg på någon och kan innebära relationsproblem.

Kung bägare

Kung bägare: Som situation kan kortet stå för en jobbig social situation som man måste hantera känslomässigt.

 

Bägarsviten

Bägare

Vatten

Relationer

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.