Svårhanterliga människor: Beroende personlighet

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Personlighetsstörningar

Beroende personer har ett stort behov av att få andra stöd och hjälp. De saknar förmågan till att fatta beslut och låter andra göra det åt dem. De saknar även egna idéer och följer därför andra. De trivs inte i enskildhet, och de tycker inte heller om att göra någonting själva.

De är ständigt rädda för att förstöra relationen med andra. De säger alltid ”ja” för att undvika andras ogillande. De är dessutom känsliga och tar åt sig allting som andra säger. De accepterar oftast jobb under sin kompetens för att vinna andras gillande och för att inte skapa någon som helst svartsjuka hos andra. De tycker inte om att avbryta relationerna till andra sedan de blivit beroende.

I sina relationer med andra, går de beroende via tre olika faser:

En inledande fas i vilken de gör allt för att få andras acceptans.

En andra fas under vilken de har utvecklat ett beroende. Då har de fått andras stöd och låter de fatta alla beslut.

Under den tredje fasen inträder sårbarheten, med en medvetenhet om deras beroendeställning samt rädslan av att plötsligt bli lämnade ensamma.

Beroende personligheter utgår från följande övertygelser:

”Jag kan inte göra något själv.”
”Andra är starkare än jag är och om de är välvilliga kan de ställa upp för mig.

Beroende personer försöker ta reda på vad andra människor i omgivningen kan hjälpa dem med. De är beredda att ständigt acceptera allt andra gör, eftersom de inte tycker att de kan klara av något själva.

Alla har behov av andra och det är inte bra att endast kultivera självständighet. När vi är arbetslösa eller sjuka behöver vi under en viss tid kanske bero på andras välvilja och stöd. Det är inte något fel med detta. Problem uppstår när man alltid väntar sig andra ska ta hand om en.

Hur hanterar man en sådan person?

Erkänn deras initiativ mer än framgångar. Beroende personligheter är rädda för att göra misstag och kan låta bli att ta initiativ.

Om de ber om en åsikt, be om deras först.

Du kan också be om deras hjälp.

Hjälp de göra mer och träffa mer folk. De har en benägenhet att endast relatera till några stycken som de blir beroende av.

Försök göra sådana saker som ni inte kan göra tillsammans med dem beroende.

Rekommenderas inte:

Att fatta beslut åt dem.

Att kritisera dem.

Att låta de helt ensamma så att de lär sig klara sig själva.

Att låta de översvämma era liv.


  Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André