Svårhanterliga människor: narcissistisk personlighet

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Personlighetsstörningar

Narcissisterna anser att de är exceptionella, står över alla andra och att de förtjänar mer än andra. De drivs av ambitionen av att uppnå stora framgångar, både professionellt och i privatlivet.

De är ofta mycket intresserade av sitt yttre och av kläderna som de bär. I relation till andra väntar de sig uppmärksamhet och privilegier utan att känna sig tvungna till ömsesidighet. När de inte får sina privilegier, blir de arga. De exploaterar och manipulerar andra för att uppnå sina mål. De ger uttryck för ganska lite empati och andras känslor berör dem inte.

Narcissisten tycker att alla skall tänka som han/hon gör. Reglerna gäller endast vanliga människor men inte honom eller henne. Han/hon umgås gärna med viktiga personer och är en ”snobb”. Hans/hennes mardröm är att bli sedd på en fin restaurang tillsammans med en dålig klädd kusin från landet. Kvinnliga narcissister anser att mannen hon är tillsammans med måste behandla henne som något alldeles särskilt.

I psykoterapi kommer en narcissist att bland annat behöva medvetandegöra följande övertygelser:

1. ”Jag är inte som alla andra.”
2. ”Andra är skyldiga att visa mig respekt och uppmärksamhet.”

Lite narcissism kan dock vem som helst behöva – eftersom en god självbild är att föredra framför en dålig och leder till att man uppnår mer och får mer framgång.
Om en narcissist är begåvad eller charmig, kommer andra lättare och i större utsträckning att stödja honom eller henne i sin narcissism. Men en narcissist kan också skada och risken för depressioner är mycket större hos narcissister än hos andra framför allt i samband med 30-årskriset.

Hur hanterar man en narcissist?

Uppskatta denne när han/hon är ärlig. Vill ni ha en god relation till en narcissist, gäller det att visa honom eller henne en sann uppskattning. Detta leder till att han litar på er och kommer att bete sig ledigare i din närvaro.

Förklara för denne varför någon reagerar på ett visst sätt. Om ni vinner narcissistens förtroende kommer han eller hon att anförtro sig för er. Han eller hon kommer att berätta för er hur människor är våldsamma, onda, värdelösa, något som visar prov på att de inte har visat narcissisten den uppmärksamhet som han/hon tror förtjänar av andra. Ni kan hjälpa honom genom att förklara för honom hur andra ser på saken. Det handlar inte om att de den andre rätt, utan endast komma med en åsikt.

Respektera konventionen. Narcissisten anser sig stå över alla andra och väntar sig att bli behandlad som sådan. Bli inte sen, håll ej distansen, gör allt i den ordning som förespråkas, annars riskerar ni att irritera honom väldigt mycket.

Kritisera en narcissist endast när det är absolut nödvändigt. Att göra så, leder till att en explosion undviks. Säg inte till honom att han står över alla andra, att han är egoistisk eller något annat som attackerar honom som person. Det gäller att endast kritisera uppförandet, t ex genom att säga: ”jag gillar inte när du blir sen utan att tala om det” eller ”jag vill inte att du avbryter mig när jag talar” eller ”jag förstår att du har dina skäl att ogilla X, men låt oss nu tala om något annan.”

Berätta inte om dina egna framgångar och privilegier. Narcissistens avund är mycket större än någon annans. Någon annans framgångar sårar narcissisten och denne känner att en djup orättvisa råder.

Rekommenderas inte:

Att opponera sig systematiskt till allt narcissisten säger och gör, kan omvandla honom/henne till en stor fiende. Det gäller att försöka att låta bli att förolämpa narcissisten och säga rakt ut vad du ogillar hos honom. Erkänn narcissistens framgångar och detta ger dig friheten att kritisera honom eller henne.
Var försiktig när han försöker manipulera dig med påståenden såsom

”Ni är bäst!”

”Efter allt jag har gjort för er…”

”Var försiktig, annars…”

”Du och jag befinner oss i samma båt”

Gör inte honom någon tjänst som han eller hon inte tycker behöver återgälda. Det är viktigt att narcissister vet vilka dina gränser är: vad du accepterar och vad du inte accepterar.

Vänta er inte erkännande. Det finns inte med i narcissistens värld. Ömsesidigheten existerar inte.

 

  Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André