Svårhanterliga människor: Paranoid personlighet

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Personlighetsstörningar

Den paranoide är personen som ständigt tror att andra människor vill skada honom eller henne. Extremt introverta, rädda för att avslöja för mycket om sig själva, ser de en potentiell fiende i alla andra.

De berättar inte så mycket om sig själva. Dessutom är de rigida och vill inte förändras. De verkar också ha svårt för att känna glädje, lycka och de saknar sinne för humor.

De kan känna sig väldigt lättade när de har skaffat sig fiender eftersom detta bekräftar deras verklighetsuppfattning.

De brukar även vara mycket svartsjuka och de blir inte nöja tills deras fru eller man faktiskt bedrar dem. Ibland kan dessa drivas dit av den paranoide.

Det tragiska hos den här typen av människa är att hon alltid kommer att få bevis för sina misstankar – folk börjar bli arga på grund av hans eller hennes beteende och de paranoide kommer att skaffa sig en massa fiender och de kommer att väcka andras ogillande. Bland de paranoida finns både revoltörer, rebeller och hjältar, beroende på statsskick och regim, beroende på vem fienden är.

Den sensitiva personligheten

En mildare form är den sensitiva eller känsliga personen. De lever med en känsla av impotens, sårbarhet, oförmåga, hjälplöshet. De tycker inte om sig själva och är sårbara i andras närvaro. De är inte lika aggressiva som den paranoide, men de är lättsårade och har svårt för att acceptera kritik från andra.

Vi är alla paranoida till en viss grad i synnerhet i nya, obekväma och ovanliga situationer. Dessutom kan paranoia komma väl till hands om man jobbar inom rättsväsendet, om man har att göra med manipulativa personer, och om man behöver försvara sina mänskliga rättigheter. Det är just paranoians inflexibilitet som skapar fördelar. Paranoia kan också rädda våra liv – varje gång vi får panik för att vi har somnat med en olåst dörr – beter viss oss på paranoida sätt.

Att hantera paranoida personer

Rekommenderas:

Det är viktigt att man klart och tydligt uttrycker ens motiv och intentioner

Paranoida personer föreställer sig ständigt att man vill de illa. Ditt sätt att prata bör inte innehålla indicier som lämnar utrymme för feltolkningar. Kritisera inte den paranoide. Inge inte en känsla av övergivenhet, hota de inte. Säg aldrig: ”Nu får du sluta med detta, det går inte att jobba med dig längre” eller ”Om du hamnar i problem igen, räkna inte med mig!”

Respektera konventionaliteten.  

All brister på etikett riskerar att ses som ett tecken på avsky eller uppfattas som hån. Om ni har att göra med en paranoid människa, var noga med att visa denne all respekt: utan att avbryta honom, låt inte den paranoide vänta, prata inte illa om den paranoide inför andra, så att de inte börjar bete sig konstigt mot denne. Håll kontakten med den paranoide dagligen, men visa dig inte alltför angelägen att finnas där för honom. Den paranoide ser all oärlighet och kommer att dra slutsatsen att du är ute efter att skada honom eller henne.

Håll regelbunden kontakt.

Att systematiskt undvika paranoida personer skapar bekräftelsen som de söker. Kontakten bör vara regelbunden, samtalsämnena neutrala.

Referera till lagar och regler.

Den paranoide anser sig vara en person som bryr sig om rättvisan. Han eller hon känner ofta till lagarna och kan utnyttja detta gentemot dig.

Låt den paranoide ha sina segrar, men tänk väl genom vilka dessa segrar bör vara

Den paranoide behöver ha sina segrar, precis som alla andra. Däremot måste man dra sina gränser och inte hålla med den paranoide i allt, bara för att han eller hon är duktig på att argumentera.

Rekommenderas inte:

Att låta bli att klargöra saker och ting. I samspelet med den paranoide struntar man ofta i alla samtal eller att uttrycka sig. Detta rekommenderas inte eftersom klargöranden minskar spänningar och för att det finns ett etiskt värde i allt detta.

Attackera inte deras självbild. När vi har att göra med paranoida personer, kan vi bli arga och förolämpa dem. Detta ökar endast deras önskan att till varje pris vinna. Försök klandra beteendet och inte personen. Säg ”Det var fel” och inte ”Sök hjälp”.
Visa den paranoide endast era goda sidor. Varje misstag som du gör kommer att öka skadeglädjen hos den paranoide.

Tala inte illa om dem, för de kommer att till slut få reda på det. De har en mycket god observationsförmåga och kommer att se i andras beteende att de har blivit konstiga och att man har talat illa om dem.

Tala inte om politik. Den paranoide sympatiserar oftast med extrema politiska åsikter och detta kan leda till en kontrovers.

Bli inte själv paranoid. Relationen med en paranoid person kan skapa kontroverser, aggression och misstankar hos den andre också. Det gäller att låta bli att falla i samma fälla och börjar tro att den paranoide eller andra har dolda avsikter.

Har du en paranoid chef? Var lojal eller byt jobb.

Har du en paranoid vän? Tala med en psykolog först. 

Har du en paranoid kollega? Kontakta en advokat, och läs gärna genom det här kapitlet. Det finns en risk att han eller hon försöker sätta dit dig.

  Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André