Svårhanterliga människor: Borderline personlighet

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Personlighetsstörningar

Impulsiva och med starka känslor, som oftast är okontrollerbara, kan de känna stor vrede mot andra och mot sig själva. Vreden kan snabbt omvandlas till depression och leda till en långvarig tristess.

Personer med den här typen av personlighetsstörning kan be sina närmaste att älska och tycka om dem för att sedan plötsligt ge sig av, när de känner att närheten har blivit hotande.

Personer som lider av borderline kan ibland impulsivt ta till droger eller alkohol på ett farligt sätt. De kan ibland begå självmord.

De har ingen klar bild över självet, de vet inte heller vad de vill, något som kan leda att de gör drastiska förändringar i livet vad gäller vänner, jobb, sexuella partners.

Borderline – personer är de patienter som psykologerna fruktar mest. 75 % skadar sig själva och cirka 10 % begår självmord. Dessa personer verkar inte heller ha några inre kontrollanordningar. De kan känna djup kärlek och stor vrede samtidigt. De är mycket beroende av personer i deras omgivning och livrädda för att förlora dem. Ändå kommer de med största säkerhet att se till att människor ger sig av, eftersom deras humörsvängningar är så explosiva.

Båda könen kan utveckla borderline oftast i 20-årsåldern.

 

 

  Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André