Psykologi och samhälle

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Svårhanterliga människor: Obsessiv personlighet

Personlighetsstörningar

Det som utmärker obsessiva personligheter är att de alltid måste göra allting rätt: Inga misstag är tillåtna. De är besatta av att något kan bli fel eller gå snett. Därför kollar dem och dubbelkollar allting tills det blir rätt.

Obsessiva personer tänker för mycket på detaljer och dyrbar tid går till spillo. De är envisa och vill göra allting på sitt eget sätt. De är också reserverade i relationen med andra människor. De är formella, blyga, kyliga. De har svårt för att fatta beslut, eftersom de är rädda för att fatta felaktiga beslut.

De tänker för mycket på allt och de är mycket moraliska i deras beteende. Reglerna måste hållas strikt och då blir allting 100 % korrekt, tänker dem. De ställer samma krav på alla andra och kommer lätt till slutsatsen att alla andra bara står i vägen.

Obsessiva personligheter kollar andras arbete och de litar inte på att de är i stånd att göra rätt ifrån sig. De har svårt att ”bara prata” och de har även svårt för att visa känslor. Det finns en struktur i allting. I allt finns ordning och reda eller en möjlighet till det. Även i diskussioner, som måste ha en början, ett mittparti och en avslutning. Ordningssinnet kan gälla ett eller fler områden, t ex städning, ekonomi, brevskrivning, m.m.

Extrema fall finns. Ett exempel är en kvinna som kör bil och som ständigt är orolig över att ha kört över någon och vänder tillbaka flera gånger under färden, även om hon vet att själva tanken är helt absurd. Andra kan lida av bacillskräck och tvätta händerna 100 ggr/dagen. Andra mer kompulsiva uttryck kan förekomma vid tvångssyndrom och matmissbruk.

Obsessiva kan i vår samtid behövas på grund av stora krav inom bland annat industri, teknologi och datorer på exakta kalkyler och krav på produktion av identiska varor utan några brister i ett masskonsumerande samhälle.

Hur hanterar man obsessiva personligheter?

Rekommenderas:

Att visa de att ni uppskattar deras sinne för ordning och för detaljer. Om ni så gör, kommer han/hon att lättare ta emot kritik och du kommer att få mer uppskattning av den obsessive.

Respektera den obsessives behov av att förutse och organisera allting.  De inte gillar det oförutsedda och hatar att behöva improvisera. De tycker inte om att göra saker snabbt, t ex att snabbt slänga ihop lite mat när han/hon får objudna gäster.

Visa att ni är lätta att förutse och att de kan lita på er. Om vi blir sena, låter bli att hålla ett löfte, kommer du att bli nedvärderad. Ni visar att ni inte är att lita på samt att ni är oansvariga.

Få dem att känna av avkopplingens lycka. Obsessiva personer blir trötta eftersom de dubbelkollar allting, verifierar allt, eftersom allting måste vara perfekt. Innerst inne längtar de efter att låta allting åt sidan och sluta bry sig. Att dra med en obsessiv i ett spel är svårt, man kan alltid använda sig av deras rättvisesinne t ex genom att påpeka att en person till behövs och att man inte kan spela om han/hon inte deltar. Han/hon kommer då att ställa upp och inse att det finns en glädje med att glömma bort vardagens alla måsten.

Ge dem sådana uppgifter för vilka de är lämpade, så att deras brister blir goda egenskaper. Kvalitetskontroll och liknande kräver stor precision.

Rekommenderas ej:

Att ironisera deras manier.
Att bli skolad i den obsessives system.
Att visa för mycket känslor – de vill ha ömsesidighet och kan ha svårt att ta emot känslor.
Har du en obsessiv chef? Gör inte misstag eller försök byta jobb. 
Har du en obsessiv fru/man? Låt de hantera ekonomin.
Har du en obsessiv arbetskollega? Ge de tidsfrister när de talar och ge de kontrollansvaret.


  Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André