Svårhanterliga människor: Schizotyp personlighet

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Personlighetsstörningar

Personer som lider av denna personlighetsstörning har konstiga övertygelser om andra, sig själva och världen. Diagnosen ställs beroende på kulturell kontext och grupptillhörighet. De blir många gånger new age anhängare och dras till österländska religioner, men på grund av brist på ledighet i en grupp, förblir de isolerade.

De tror på övernaturliga fenomen, magiska fenomen, tror att de har paranormala förmågor, tror på återfödelse m.m. och anses lida av schizofreni enligt en del psykiatriker.
Dessutom kan de ha ett stort behov av ensamhet. De kan känna sig illa till mods i kontakt med andra människor, snarare på grund av paranoida tankegångar snarare än dålig självkänsla.

Schizotyp störning kännetecknas av självvald isolering från andra och från samhället, ovanligt beteende och udda sätt att tänka. Deras föreställningar är okonventionella. Personer med denna störning är oftast ensamvargar eftersom deras beteende stör eller oroar andra människor. Oftast lever de ensamma och det är deras misstänksamhet för andra som skapar isolering snarare än dålig självuppfattning.

De brukar se sig som utstötta och denna isolering skapar smärta och de kan lida av depression och ångest. De kan också känna att de står i händelsernas centrum och är orsaken till alla möjliga evenemang. Om någon skrattar till exempel kan de tro att skrattet riktas mot dem. Att prata med en person med schizotypa drag är svårt eftersom de börjar uttala sig om konstiga saker som inte har något att göra med själva samtalsämnet. De kan också diskutera många magiska idéer, de tror på telepati, och anser att de har ett ”sjätte sinne”. De kan också tro att de kan påverka andras tankar, beteenden och känslor.

Till skillnad från schizofrena kan schizotypa personer skilja mellan egna vanföreställningar och verkligheten som den är och de förlorar inte kontakten med den verkliga världen som det sker under en psykos. Eventuella psykoser hos schizotypa är inte så uppenbara heller som hos schizofrena.

Barn som blivit utsatta för övergrepp, vanvård eller trauma är mer benägna att drabbas av schizotyp personlighetsstörning.


  Källor::

How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André