Psykologi och samhälle

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Svårhanterliga människor: histrionisk personlighet

Personlighetsstörningar

Det utmärkande är behovet av uppmärksamhet. Dessa personer vill bli omtyckta och kommer att använda alla typer av knep för att dra uppmärksamheten till sig.

Känslorna är starka och dramatiska, men de ser inte detaljerna och har inget sinne för precision. De har också en tendens att antigen idealisera eller nedvärdera personer in omgivningen.

Histrioniska personer har en tendens att utgå från följande övertygelser:

”För att andra människor skall kunna tycka om mig, måste de bli förtrollade av mig.”
”Jag klarar inte av livet utan andras hjälp."

Hysterin brukade vara vanlig bland kvinnor och deras anfall var mycket spektakulära. De kunde bli förlamade, svimma, eller lida av amnesi. Både hysteri och den mildare formen, histrionen, är könsspecifikt.

Histrioniska män kommer att använda manlighetens attribut för att få uppmärksamhet. De visar hur starka de är, de gör glödande kärleksförklaringar, de beter sig som förförarna i en teaterpjäs. Behovet av uppmärksamhet är lika stark hos män som hos kvinnor. Den här personlighetsstörningen färgas däremot av kulturen man växer upp i. Italienska män kommer därmed att uppfattas som något mer histrioniska i en svensks ögon.

Inom politik och journalism kommer histrioniska egenskaper väl till bruk. Dessa yrkesgrupper tjänar sitt levebröd på att jonglera med publikens känslor och väcka fascination.

Histrioniska personer saknar förmågan till självinsikt och de kan inte heller acceptera och hantera sina egna känslor. De är rädda för att väcka andras ogillande och de kan ständigt spela olika roller.

Histrioniska kan i början verka fascinerande, men behovet av uppmärksamhet, deras föränderliga sinnesstämning, törsten efter uppmärksamhet, allt detta leder till att partnern blir uttråkad – och det slutar med att de blir övergivna. De är övertygande om att de måste förföra för att få någon annans gillande. De startar därför snabbt en ny relation – i vilket beteendet är ännu mer hysteriskt och därmed blir det en ny relationsslut.

Hur man hanterar histrioniska personligheter

Vänta er alla sorters överdrivanden och dramatiseringar.

Nyckfullhet är det inte frågan om. Det teatraliska uppförandet är en del av den histrioniskes personlighet. Det lönar sig inte att säga ”Nu får det bli slut på den här cirkusen”. Man ska helst helt enkelt acceptera beteendet.

Låt histrionin manifestera sig, fast inom givna gränser.

På jobbet kan den histrioniske bli jobbig eftersom de inte kan tala objektivt och detaljerat. Deras tal är i stället dramatiskt, känsloladdat, oprecist. Chefen vill helst inte ens höra honom eller henne igen eller se till att han/hon aldrig gör det. Om man hindrar den histrioniske från att bli hörd, kommer beteendet att bli ännu mera dramatiskt, ännu mera extremt. De kommer förmodligen att sjukskriva sig under en längre period. Inte heller bör man avvisa honom eller henne, utan se till att den histrioniske får den roll som passar henne eller honom bäst.

Lyssna på denne inom givna ramar i egenskap av den roll som denne nu har. På ett sjukhus kan den histrioniske ge dig som chef viktig information om hur patienterna upplever sin vistelse där eller vilka känslor en viss behandling framkallar.

Visa intresse när den histrioniske uppvisar ett normalt beteende.

När den histrioniske får någons uppmärksamhet, kan han eller hon under en kort stund lämna det manipulativa beteendet åt sidan. Visa den histrioniske att du uppskattar beteendet. På ett jobb kan en histrionisk känna av situationen och kan ge dig värdefull information. Det är viktigt att vis honom eller henne intresse när han eller hon säger något värdefullt. När den histrioniske börjar tala om sig själv är det bäst att du ignorerar denne eller visar ditt ointresse. Det bästa sättet är att försöka uppmuntra önskat beteende.

Vänta dig att bli betraktad som hjälte och sedan som inkapabel.

Histrioniska har en tendens att antigen idealisera eller helt nedvärdera en person. Så länge som du bekräftar denne kommer du att bli idealiserad. Om du inte gör det, kommer du att bli nedvärderad.

Rekommenderas inte:

Att ha roligt på den histrioniskes bekostnad

Det är lätt hänt att man börjar ha roligt på den histrioniskes överdrivna teatraliska uppförande, genom att visa sarkasm. Sarkasm och ironi sårar den histrioniske. Den histrioniske kommer att använda sig av alla knep för att vinna din uppmärksamhet igen – allt från tårar till självmordsförsök.

Att bli imponerad av den histrioniskes försök av att förföra dig

Den histrioniske kommer även på jobbet att försöka sexualisera relationen. Histrioniska personer har många partners och kommer att betraktas som erfarna, utan hämningar. Histrioniska män kommer att förvirra kvinnan som de förför, genom att växla mellan mycket uppmärksamhet och ingen alls.

Att tycka synd om den histrioniske 

Den histrioniskes något barnsliga beteende kan väcka en önskan hos dig att skydda honom eller henne. Du kan bli alltför involverad och infångas i dennes känslostormar och drama. Denne provocerar fram humörssvängningar, som kan vara svåra att hantera.

Har du en histrionisk man/fru? Njut av spektaklet!
Har du en histrionisk chef? Förbli dig själv.
Har du en histrionisk kollega? Håll en viss distans – detta leder till att du blir idealiserad.

 

 

  Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André