Svårhanterliga människor: Depressiv personlighet

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Personlighetsstörningar

Människor med depressiva drag är pessimistiska och de ser endast det negativa i livet. De ser riskerna, i stället för att se möjligheterna.

De söker inte heller lycka i tillvaron och har därför få saker att glädja sig åt. Även när allt är bra, saknar de förmågan till att känna glädje. Dessutom är depressiva personer inte i stånd att njuta av livet. De nedvärderar sig själva ständigt och känner sig sämre än genomsnittet. Dessutom har de alltid skuldkänslor.

Depressiva personer är dessutom altruistiska, vill göra alla väl, tar hand om andra och de bryr sig om andra (Typus Melancholicus). De är därför snälla människor som man inte bör nedvärdera på något sätt. Problemet är deras negativa tänkande – de tycker inte om sig själva, de har ett mörkt perspektiv på världen, framtiden, tillvaron.

Hur hanterar man depressiva personer?

Hjälp de att se det positiva i livet.  I stället för att säga ”Du ser endast det negativa i livet”, något som gör allting värre, är det bättre att uppmärksamma depressiva angående det positiva i varje situation.

Försök att få de att göra trevliga saker också. Depressiva har en benägenhet att göra ingenting på grund av trötthet eller en känsla av att de inte klarar av något. Det är viktigt att inte tvinga de att göra saker som de absolut inte vill göra. Man kan i stället antyda hur roligt det vore att ta en promenad i stället.

Visa de all uppskattning. De tycker illa om sig själva varför det är viktigt att man varje dag berättar något positivt om dem. Det viktiga är att inte påpeka att det är något negativt hos dem.

Be de att kontakta en specialist. När du väl gör det, gäller det att använda sig av diplomati.

Rekommenderas inte:

Att be de att skaka av sig en känsla eller tanke.

Att moralisera: ”Du saknar vilja!”

Att dras med i depressionen, på grund av skuldkänslor eller viljan att förstå dem.


  Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André