Svårhanterliga människor: Sadistisk personlighet

Livsstil / Psykologi och Samhälle /

Personlighetsstörningar

<

Den som lider av en sadistisk personlighetsstörning har en önskan och ett behov att orsaka någon annan lidande, att dominera över den andre.

Detta är ett mål i sig. Denne kan hitta på lagliga sätt att få någon annan att lida, t ex genom att hänga ut någon offentligt, att förödmjuka någon annan, att straffa sina egna barn ovanligt mycket, m.m.

Sadismen handlar om behovet och önskan att orsaka andra lidanden, något som en sadist blir road av. Dominans i relationer kan vara en viktig orsak till sadistens beteende. Sadisten kan också njuta av att se på våld, att se människor eller djur lida, och de har oftast en fascination för våld och vapen.

Enligt DSM-II kommer personen som lider av en sadistisk personlighetsstörning att använda fysisk eller icke-fysiskt våld för att förödmjuka eller förnedra andra människor. Inte minst råkar sadistens barn illa ute, eftersom denne använder onödigt hårda straff mot dem han eller hon har makt över. Sadisten känner också nöje i detta. Barnen kommer oftast inte heller att kunna leka med andra barn och sadistens fru får inte heller ha några vänner. Det är också viktigt att notera att sadisten kommer att bete sig likadant i alla relationer och inte endast i en enstaka relation.

Denna störning togs bort från DSM efter den 3-e upplagan, delvis för att säkerställa att den inte kunde användas som ett juridiskt försvar för de människor som tillfogar andra lidande. Diagnosen kan däremot fortfarande användas för att ställa diagnos.

 

  Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André