Svårhanterliga människor: Schizoid personlighet

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Personlighetsstörningar

De verkar frånvarande och svåra att tyda. De bryr sig inte om andras kritik, föredrar ensamma aktiviteter, har få nära vänner och de har svårt för att få vänner.

De söker inte heller andras sällskap. Schizoida personligheter får inte blandas ihop med schizofrena personer. Schizofreni är en sjukdom och inte en personlighetsstörning. Schizoid betyder världsfrånvarande.

De schizoida är svåra att ha att göra med. Man vet inte vad de vill ha eftersom de inte pratar om det. Det verkar som om de tycker att relationer till andra är jobbiga, en källa till missförstånd och problem. Relationer till andra är i den schizoides ögon oförutsägbara och bör undvikas.

Den schizoide är inte intresserad av andra människors åsikter, uppmuntran och söker inte heller andras uppmärksamhet. Den schizoide är rätt så autonom. De hittar tillfredsställelse i deras inre världar, föredrar att jobba självständigt, att dagdrömma och att skapa sin egen värld. Forskning och labbarbete passar schizoida.

Att hantera schizoida personer

Respektera deras behov av ensamhet. I avskildhet laddar den schizoide sina batterier.

Tvinga de inte in i situationer som de inte orkar med. Tack vare deras tekniska kunskaper kan de göra framgångar på jobbet, men de passar inte alltid för chefsjobb eftersom de inte riktigt orkar med ansvar för andra människor. Om överväldigande krav ställs på dem, kan de bli ineffektiva och deprimerade.

Observera deras inre liv. Schizoidas fattiga yttre liv, kompenseras ofta med ett rikt inre liv. De kan visa ointresse för det motsatta könet men i hemlighet kan de hysa starka känslor och skriva långa kärleksdikter. Deras sätt att tänka är originell eftersom de har tillgång till en rik fantasi. Vill ni ha tillgång till deras inre skatter, måste ni visa honom att ni är intresserade av att lyssna på vad de har att säga. Respektera deras behov av tystnad.

Uppskatta deras inre kvaliteter. En schizoids sällskap är lugnande. Ibland tycker vi illa om människor som ständigt pratar. Den schizoide talar inte så mycket. Med honom kan man finna avkopplande, man behöver inte vara social, och man kan tillsammans med honom fiska, studera eller bara sitta tyst och titta på film.

Rekommenderas inte:

Tvinga inte den schizoide att manifestera alltför många känslor, och i synnerhet starka känslor. Den schizoide visar varken ilska eller stor glädje.

Tvinga inte den schizoide att prata för mycket. Den schizoide drar till sig människor som talar mycket, som inte vill bli avbryta och som föredrar en publik som tiger och nickar. De kommer inte att säga ”Du talar för mycket”, men du kan genom att observera den schizoide se när denne inte orkar lyssna längre och har blivit trött på dig.

Låt inte den schizoide isolera sig fullständigt. Många schizoida personer föredrar labbarbete och risken är stor att de blir absorberade av arbetet och struntar i kontakten med andra människor. Det är bra om ni då och då hälsar på denne och ser till att denne blir inbjuden till sammanträden och andra sociala aktiviteter.

Har du en schizoid fru eller man? Ta hand om det sociala livet, och ställ inte samma krav på din fru eller man.

Har du en schizoid chef? Skriv hellre till denne i stället för att ständigt hälsa på.

Har du en schizoid kollega? Låt denne att utvecklas in i en god expert.


  Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André