Svårhanterliga människor: Typ-A personlighet

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Personlighetsstörningar

De har alltid bråttom, är alltid på möten, de stör och avbryter andra människor, är tävlingsinriktade och vill alltid segra.

Allt måste ske snabbt, tiden räcker aldrig till och de är intoleranta gällande andras långsammare takt. De måste vinna varje slag, liten som stor. De jobbar väldigt mycket och lägger själ i det de håller på med. Motsatsen är personlighet B5 som alltid är lugn och sansad och som aldrig känner någon tidspress.

För typ A är varje händelse i livet en utmaning – de behöver ha kontrollen över varje situation. De tar mycket på sig och sysslar med flera saker samtidigt. Någon skulle se den här människan som extremt stressad, men stressen är den här människans liv. De är så vara vid stress att de inte kan tänka sig leva utan stress.

Typ A kan vara handlingskraftiga, produktiva, ambitiösa, tävlingsinriktade och uppskattade för sin prestation på arbetet.  De kan komma långt och lyckas i sin karriär. Men allt detta sker på bekostnad av familjelivet. Andra ser Typ B som auktoritär och kan tappa modet. På grund av all stress blir de med åldern sjuka. De kan förlora allt på grund av konflikter med andra eller stressrelaterade sjukdomar.
Det är viktigt att de lär sig stresshantering, att de äter rätt, motionerar och lär sig kommunicera bättre med andra, så att de slipper både sjukdomar och att hamna i onödiga konflikter som kan kosta dem jobbet eller ett tillfredsställande socialt liv. Dessutom bör de lära sig att delegera mer samt att prioritera.

Hur skall man behandla Typ A – personer?

Var punktliga och visa de att de kan lita på er.
Varje gång de vill övertyga er, försök inte ge vika. 
Hjälp de relatera, och bryta tankemönster.
Försök även hjälpa dem att finna tillfredsställelse i avkoppling.

Rekommenderas inte:

Det är lätt hänt att man hamnar i en konflikt med Typ A på grund av åsiktsskillnad. Försök låta bli.
Tävla inte med Typ A i onödan, utan endast när det är lönt.
Dramatisera inte konflikterna som ni har med Typ A, personlighet.

 

 

  Källa: How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André