Svårhanterliga människor: Misslyckande personlighet

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Personlighetsstörningar

Vissa personer har en benägenhet att ständigt sabotera sina egna liv. Man kan tro att de gör det avsiktligt, t ex en kvinna som stannar kvar hos sin misshandlande man, eller en student som pluggar mycket, men ser till att försova sig inför provet.

Så fort något positivt börjar hända i deras liv, kommer de att förstöra för sig, om och om igen. Omgivningen kommer att tro att de gör allt för att de vill ha det så.
Den här typen av personlighetsstörning brukar inte betraktas som en personlighetsstörning i sig, utan associeras gärna med andra personlighetsstörningar.

Den som lider av en beroende personlighetsstörning stannar kvar hos en utnyttjande partner. Den undvikande brukar hålla avstånd till människor som tycker om dem. Den passivaggressiva går för långt med att "straffa" sina överordnade och slutar med att de mister sina jobb.

Beteendet hos denna person är självdestruktivt, men bör inte alltid diagnostiserad. Om en kvinna stannar kvar hos en man som misshandlar henne, skyller man oftast problemet på offret om man börjar diagnostisera kvinnan.

Terapeuterna har många gånger också en tendens att skylla ifrån sig och lägga skulden på klienten när deras terapi inte fungerar.


  Källor::

How to manage difficult people av Francois Lelord och Christophe André